Verhaal Samsom staat als een huis

30 november 2018

Diederik Samsom: Warmtenet van bewonerscoöperatie & gemeente gouden combinatie

Een volle zaal in Ons Huis woensdagavond laat zien dat het politieke debat over de energietransitie leeft in Wageningen. Ruim 100 personen, waaronder veel jongeren, waren afgekomen op deze avond over “Energie, duurzaam en betaalbaar”, georganiseerd door de Jonge Socialisten Food Valley en PvdA Afdeling Wageningen. De avond begint met drie korte presentaties.

Wanka Lelieveld van de coöperatie Warmtenet Oost Wageningen trapt de avond af. Hij schetst het beeld van een groep enthousiaste en idealistische wijkbewoners die zich aan het omvormen zijn naar een professionele organisatie, om alle woningen in de wijk aan te sluiten op een nieuw aan te leggen warmtenet.

PvdA wethouder Anne Janssen staat eerst nog stil bij waarvoor de energietransitie nodig is. Klimaatverandering is actueler en urgenter dan ooit. ‘Van het gas af’ is een grote verandering, alle 7 miljoen Nederlandse huishoudens zullen dit merken. Janssen geeft hierbij ook aan dat het de opdracht van de sociaal democratie is om deze transitie eerlijk en sociaal te laten verlopen.

Diederik Samsom, oud PvdA partijleider en nu voorzitter van de Klimaattafel Gebouwde omgeving, is optimistisch gestemd. De afgelopen 10 jaar zijn er grote stappen gezet in de technische ontwikkelingen van zonnepanelen en windenergie. De techniek is klaar voor de energietransitie, nu de mens nog. In vogelvlucht laat Samsom zien hoe deze grote verbouwing kan gaan lukken. Hij ziet een belangrijke rol voor de woningcoöperaties samen met de gemeentes om dit te laten slagen. In Nederland zijn al in 100 wijken initiatieven van de grond gekomen. Warmtenet oost Wageningen (WoW) is een van deze initiatieven. Samsom raadt de gemeente en de bewonerscoöperatie aan om te kijken of ze het Warmtenet in Wageningen samen zouden kunnen ontwikkelen. Daarmee zou Wageningen voorop lopen in Nederland.

In de discussie met de aanwezigen worden veel onderwerpen besproken. Is kernenergie ook een oplossing, wat is de rol van energie-coöperaties, zijn woningen wel het belangrijkst om aan te pakken in vergelijking met de industrie, hoe coördineert de gemeente Wageningen particuliere initiatieven en grote initiatieven.

Samsom besluit de avond met een bevlogen pleidooi. “Er zijn meer redenen dan alleen het klimaat om dit te doen. De reductie in CO2 die we in Nederland met onze woningen realiseren, 3,4 Megaton CO2, dat merken we niet op wereldschaal. Maar we moeten allemaal ons steentje bijdragen, alle landen samen.”