22 november 2013

Verkiezingsprogramma: ‘Verder bouwen met elkaar’

Het verkiezingsprogramma 2014-2018: PvdA Verkiezingsprogramma 2014-2018 is op donderdag 07 november gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering. Met een ruime meerderheid van stemmen is het programma vastgesteld.  De  programmacommissie bestaande uit Mathilde Maijer, Peter Spitteler, Elmar Theune, Peter de Boer en Yvonne Drissen hebben volgens de leden een uitdagend en toekomstgericht programma geschreven.

De kern van het programma bestaat uit: betrokken, dynamisch en duurzaam. Voor een sociaal duurzame samenleving.  Waar ruimte is voor initiatieven vanuit de samenleving. Initiatieven die ten goede komen aan Wageningers van nu maar ook in de toekomst.

Het bestuur is blij met het resultaat en denkt dat het veel kiezers zal aanspreken en de nieuwe fractie hier uitstekend mee uit de voeten kan.