Door Mathilde Maijer op 16 februari 2015

Vraagtekens bij verbreden fietspad door Tarthorst

De meerderheid van de gemeenteraad van Wageningen wil langs de Curchillweg een breder fietspad aanleggen zodat fietsers minder lang hoeven te wachten bij de oversteek van de Nijenoord Allee naar de Bornsesteeg. De PvdA en de CU hebben als enige partijen tegengestemd. De PvdA en de CU zijn overtuigd dat deze tijdelijke oplossing de overlast in de Tarthorst nog verder vergroot.

De indiener van de motie, GroenLinks, wil het fietsfileprobleem oplossen door het fietspad te verbreden. Maar meer asfalt trekt meer verkeer aan. De PvdA is overtuigd dat dit ook voor deze file geldt. Nu zijn er drie overgangen, bij de Rooseveltweg, bij Hoevestein en bij de Churchillweg. Jarenlang is ingezet op promotie van de route Dijkgraaf-Allermaatsweg. Om de route over de Dijkgraaf te stimuleren, wijzen bordjes vanaf de rotonde bij de Rooseveltweg naar deze route.

De fietsoverlast in de Tarthorst is een al jaren onderkend probleem. Drie verkeersstromen komen ’s morgens tezamen. Mensen die de wijk uit gaan op weg naar hun werk, scholieren naar de school in de wijk, en de studenten die door de wijk fietsen richting de Campus. De wijkagent heeft in de wijkkrant aandacht gevraagd over het lompe fietsgedrag en de vele gevaarlijke situaties die daardoor dagelijks voorkomen.

De route over de Dijkgraaf wordt veel minder gebruikt dan die over de Bornsesteeg. Fietsers blijven massaal de route door de Tarthorst over de Churchilleweg en Bornesteeg gebruiken ondanks de file bij de oversteek van de Nijenoord Allee. Blijkbaar staan fietsers liever 5 minuten te wachten dan dat ze 5 minuten omfietsen. Met een breder fietspad wordt het wachten minder, en dat zal deze route nog populairder maken, dus nog meer verkeer door de Tarthorst aantrekken.

De raad heeft eerder het college opdracht gegeven de fietsoverlast in de Tarthorst aan te pakken voordat het kruispunt bij de Nijenoordallee wordt aangepakt. De wethouder heeft toegezegd hier mee aan de slag te gaan en ziet beide projecten als even urgent. Een goede fietsstraat door de wijk lijkt een goede oplossing, het onderzoeken waard, want omrijden doen fietsers toch niet.

De PvdA vindt dat de overlast voor de fietsers, 5 minuten wachten terwijl er een uitstekend alternatief is, en de overlast voor de bewoners van de Tarthorst niet tegen elkaar opwegen. De bewoners hebben geen keuze, er zijn dikwijls gevaarlijke situaties. Wij pleiten dan ook om eerst werk te maken van de fietsstraat door de Tarthorst en pas daarna nog meer fietsers aan te trekken door het fileprobleem op te lossen.

Mathilde Maijer

Mathilde Maijer

Wie ben je? Ik ben moeder van 3 zoons en woon  in Wageningen sinds 2003. Daarvoor heb ik 15 jaar in Afrika en Zuid-Amerika gewerkt. In Nederland heb ik diverse banen gehad zowel betaalde en onbetaalde. Ik geniet van mijn gezin, muziek, film, de uiterwaarden en van Wageningen. Enthousiast van?Ik word enthousiast van mensen die zich inzetten

Meer over Mathilde Maijer