Vaststellen verkiezingsprogramma en kieslijst PvdA Gelderland 2015 – 2019