Door op 19 september 2015

Uitstel invoering Kostendelersnorm

De invoering van de Kostendelersnorm is uitgesteld tot begin 2018. Door de kostendelersnorm raken mensen in de bijstand  een deel van hun uitkering kwijt als er ook anderen op hun adres staan ingeschreven. Denk hierbij aan kinderen die bij hun ouders in huis gaan wonen om beter voor hen te kunnen zorgen. Dit wordt ook wel de  Mantelzorgboete genoemd.

Tijdens de Politieke Ledenraad van de PvdA op zaterdag 19 september j.l. stelde ongeruste leden hier een aantal vragen over aan Jeroen Dijsselbloem. Dijsselbloem zei dat hij er als minister niets over mag zeggen omdat de boete nog in de begroting staat. Hij vertelde daarbij wel dat in zover hij  Diederik Samson kende, het te verwachten is dat de boete definitief van tafel gaat.
Goed om te merken dat de er geluisterd wordt naar de zorgen die lokale politici zoals o.a. Hans Teunisse, fractielid PvdA Wageningen, uiten. En dat hun inbreng serieus wordt genomen.