Door op 12 mei 2015

Uitnodiging landelijke politieke ledenraad

De richting die we hebben vastgesteld in ‘Van Waarde’ concreter maken om onze koers aan te scherpen – dat doel spraken we met elkaar af op de vorige Politieke Ledenraad.
Dat doen we graag met jou tijdens een van de komende Politieke Ledenraden, die we in samenwerking met de WBS en met Marco Florijn als speciale gezant voorbereiden. We nodigen je dan ook uit voor de volgende bijeenkomsten:
31 mei: Politieke Ledenraad – ‘Samen één – de sociaaldemocratische bindingsopdracht’
Tijdens deze Ledenraad in het teken van integratie en binding staan vier actuele bindingsopdrachten centraal:

  • De PvdA-integratieresolutie in de praktijk: de sociaal-democratie past waakzaamheid waar het gaat om fundamentalistische gemeenschappen die op gespannen voet staan met de open, verdraagzame principes van de Nederlandse rechtsstaat en samenleving. Wat betekent dat in het dagelijks leven?
  • De strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt: op welke manieren kunnen we verschillende vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt tegengaan?
  • De kracht van binding – Young & United: hoe kan de PvdA landelijk en lokaal bijdragen aan deze beweging voor meer banen waarvan je kunt leven, meer vaste contracten, en volwassen minimumloon vanaf 18 jaar?
  • Weg met de nieuwe onderwijs-standenmaatschappij!: hoe kunnen we bijdragen aan meer gelijke kansen in onderwijs en op de arbeidsmarkt voor mensen met uiteenlopende opleidingsniveaus?

19 september: Politieke Ledenraad – Verzorgingsstaat & Werkgelegenheid
Medio november: Politieke Ledenraad – Duurzaamheid & Internationaal

De eerste Politieke Ledenraad is er al bijna. De meivakantie en korte voorbereidingstijd, betekenen dat de inhoudelijke stukken relatief kort van te voren beschikbaar zullen zijn. Daarvoor vraag ik jullie flexibiliteit en begrip. Ter voorbereiding wordt voor elke bijeenkomst een speciaal digitaal themanummer van de S&D geschreven. Deze zal in de week voorafgaand aan de Ledenraad gepubliceerd worden.
Voorts verzoeken we de afdelingen om het debat aan te gaan over best practices en goede ideeën uit de lokale politieke praktijk, die we met elkaar kunnen bediscussiëren op de bijeenkomst. Deze voorbeelden kunnen op de Ledenraad tijdens verschillende thematafels verder besproken worden met PvdA-politici met relevante portefeuilles, met als doel een politieke agenda op de vier bindingsopdrachten.

Meer informatie en aanmelden voor 31 mei
Tijdstip: 13:30 uur, inloop vanaf 13:00 uur.
Locatie: Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht

Je kunt hiervoor reserveren via de reserveerlijn van de PvdA: 020-5512155. Voor aanmelding heb je het nummer van deze bijeenkomst nodig: 5891. Houd ook je relatienummer en postcode bij de hand. Als je geen relatienummer hebt, word je doorverbonden met een van onze medewerkers (tijdens kantooruren).

Ook is er kinderopvang aanwezig. Aanmelden via Merel de Haan (mdhaan@pvda.nl).

Hartelijke groet,

Hans Spekman