Statenfractie PvdA bezoekt morgen (27/6) Wageningen

26 juni 2018

De Statenfractie en de Wageningse fractie spreken elkaar morgen over diverse onderwerpen. Leden die geïnteresseerd zijn kunnen aansluiten bij de volgende agenda:

Agenda:

Verzamelen: 13.30 bij Café Onder de Linden, Haagsteeg 16, 6708 PM Wageningen

13.30 uur: Starten  met lunch en tijdens lunch het eerste hoofdonderwerp en de sub onderwerpen bespreken.

13.45: Hoofdonderwerp: Gemeente versus WUR

Vanuit principe lasten en baten en met een terugblik op huisvestingsontwikkeling

van LU/DLO het tegenwoordige WUR.

Specifieke aandachtspunten:

 • Studentenhuisvesting
 • Concentratie huisvesting van WUR op Campus en gevolgen voor de stad
 • ‘Nieuwe’ ontwikkelplekken en beleid WUR
 • Leegstand bij ‘oude’ kennis gerelateerde bedrijfsterreinen en relatie met nieuw te ontwikkelen kennis bedrijfsterreinen
 • Gevolgen studenten fietsstromen

Sub onderwerpen:

 • Ontwikkelingen haven
 • Grenzen van bebouwde kom

14.15 uur: Bereikbaarheid

Korte terugblik:

 • Ruggengraat 1.0
 • Busbaan
 • Rapport RH DHV à A en B variant

Wat is het probleem?

 • Gezamenlijke criteria provincie en gemeente

14.30 uur: Rondrit:

Fietstocht vanaf Onder de Linden, langs Agro Business park, Bornsesteeg, over Campus naar rotonde Droevendaalsesteeg, Noordelijke inprikker, oude boerderij, Binnenveld, Dijkgraaf, langs Dassenbos, naar kruising Mondriaanlaan-Busbaan en vervolgens terug naar Onder de Linden.

15.45 uur: Afronding

Afrondende vragen en afsluiting