Door Petra van Amersfoort op 30 mei 2014

Speelgoed- en kledingbank mogelijk gered

De tijd dringt voor de speelgoedbank en kledingbank Wageningen: eind 2014 moeten zij hun huidige pand verlaten. Maar gelukkig lijkt een oplossing nabij. Op initiatief van de PvdA heeft de raad het college opgeroepen met een oplossing te komen.

Bij de speelgoedbank en kledingbank zijn 38 vrijwilligers actief om beide initiatieven te laten draaien, om ervoor te zorgen dat kinderen speelgoed krijgen om mee te spelen voor degenen die dit niet kunnen betalen, kinderen een verjaardagskado krijgen zodat ze toch een leuke verjaardag hebben. Kleding voor mensen die het hard nodig hebben. Daarbij hebben zij al 150 maatschappelijke stagiaires gehad van verschillende scholen. Ook zijn zij duurzaam bezig door het speelgoed en spelmateriaal te hergebruiken en niet weg te gooien. De kleding die overtollig wordt gaat naar de stichting kleding inzameling of naar andere hulporganisaties.

Als er niets gedaan wordt houden de speelgoedbank en de kledingbank op zeer korte termijn (1 augustus 2014) op te bestaan. Beide kunnen het financieel niet meer opbrengen gezien de hoge energiekosten. Ze moeten dan ook hun huidige pand verlaten.Veel kinderen en hun ouders zullen tussen wal en schip raken. Veel hardwerkende vrijwilligers zullen opnieuw op zoek moeten naar ander werk.

Het CDA en de PvdA hadden al eerder gevraagd aan B&W om een oplossing te zoeken voor de huisvestingsproblemen van de beide banken, maar volgens de PvdA zat er niet genoeg schot in de voortgang. Vandaar dat ze het initiatief hebben genomen voor een doorbraak. Met resultaat dat GroenLinks een motie heeft uitgewerkt uitgewerkt die unaniem door de raad is gesteund. Het college gaat zich nu tot het uiterste inspannen om alternatieve woonruimte te realiseren.

De PvdA kijkt ernaar uit dat de speelgoedbank en kledingbank hun goede werk kunnen voortzetten voor diegenen die dat juist het hardst nodig hebben.

Petra van Amersfoort

Petra van Amersfoort

Ik ben geboren en getogen in Wageningen . Wageningen is voor mij de stad om te wonen en zou er voor geen goud meer weg willen . Ik ben getrouwd en heb drie prachtige jongens . Ik ben sinds 2008 lid van de Pvda. Vanaf 27 maart 2014 ben ik lid van de fractie en

Meer over Petra van Amersfoort