Door op 15 februari 2014

Sterk, Sociaal & Duurzaam Wageningen

Platform Duurzaam Wageningen organiseert op 27 fe-bruari 2014 een verkiezingsdebat over duurzaamheid in Wageningen. Wie hier aan mee wil doen, kan die avond terecht in de BBLTHK aan de Schoolstraat. Aanvang: 19.30 uur. Klik hier voor de uitnodiging.

Mathilde Maijer ziet het Duurzaamheidsdebat vol vertrouwen tegenmoet. Als lijsttrekker van Wageningen maakt zij zich hard voor een sociale duurzame samenleving. ‘De PvdA Wageningen is overtuigd van de noodzaak van een duurzame samenleving vanuit solidariteit met onze volgende generaties’, zegt zei. ‘Immers, ook onze kinderen hebben recht op een fijne, sociale en schone samenleving. De PvdA vat daarom duurzaamheid breder op dan alleen zorg voor een goed milieu. Met een duurzame samenleving wil de PvdA aansluiten op de behoeften van nu zonder de mogelijkheid in gevaar te brengen dat ook toekomstige generaties in hun eigen behoeften kunnen voorzien’.

Voorzien in de behoeften van komende generaties betekent ook armoedebestrijding en gelijke rechten voor iedereen. De PvdA staat er garant voor dat duurzaamheid ook nadrukkelijk een onderdeel is van het sociale domein. De PvdA wil het sociale, ecologische én economische aspect van duurzame ontwikkeling in samenhang en in evenwicht brengen. Alleen zo kunnen mensen hier en elders in de wereld gezond, veilig en in welzijn leven, met behoud van de mogelijkheden voor toekomstige generaties