Door Mathilde Maijer op 9 maart 2016

Serieus luisteren naar de stad!

Wageningers denken graag mee met ruimtelijke plannen van de gemeente. De PvdA vindt dat positief: ruimtelijke plannen veranderen je eigen buurt en hebben invloed op de leefbaarheid. Bij de plannen voor de nieuwe Ireneschool, waarbij ook nieuwe woningen worden gebouwd, hebben omwonenden vragen en zorgen. Of de buurt niet te vol wordt? Of het verkeer niet te druk en onveilig wordt? Gelukkig is er nog alle ruimte voor buurtbewoners om bij het definitieve ontwerp mee te denken. Wij zetten ons samen met de bewoners in om de buurt veilig en leefbaar te houden.

Bij de nieuwe plannen voor de Nijenoordallee en Mansholtlaan heeft een groep Wageningers een eigen plan gemaakt. Daar hebben we diep respect voor. De hoeveelheid tijd en positieve energie die is gegaan in het plan waarderen wij zeer. De PvdA ziet dit als een gedetailleerde uitwerking van alternatieven waar zij eerder de wethouder toe heeft opgeroepen. De PvdA zal de initiatiefnemers ondersteunen. Zij zullen het plan dan ook inbrengen in de politieke cyclus.

Mathilde Maijer

Mathilde Maijer

Wie ben je? Ik ben moeder van 3 zoons en woon  in Wageningen sinds 2003. Daarvoor heb ik 15 jaar in Afrika en Zuid-Amerika gewerkt. In Nederland heb ik diverse banen gehad zowel betaalde en onbetaalde. Ik geniet van mijn gezin, muziek, film, de uiterwaarden en van Wageningen. Enthousiast van?Ik word enthousiast van mensen die zich inzetten

Meer over Mathilde Maijer