Door op 21 mei 2015

Samen één

Het is een van de grootste opdrachten van deze tijd: zorgen dat onze samenleving veiligheid en vrijheid blijft bieden aan iedereen. Zorgen dat de gematigde bindende krachten het winnen van hen die ons willen verdelen.
De strijdlust van de PvdA voor de verbinding is oneindig groot. Mede daarom maakten we een speciale website: Samen één. Om uitdrukking te geven aan onze zorg én aan onze strijdbaarheid. We laten de samenleving niet uit elkaar vallen. Dit land is Samen één. Ook de ledenraad van 31 mei gaat mede hierover. Je bent van harte uitgenodigd!

Kom naar de Politieke Ledenraad
Op 31 mei vindt vanaf 13.00 uur de Politieke Ledenraad plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Tijdens deze Ledenraad in het teken van integratie en binding staan vier actuele bindingsopdrachten centraal:
De PvdA-integratieresolutie in de praktijk: de sociaal-democratie past waakzaamheid waar het gaat om fundamentalistische gemeenschappen die op gespannen voet staan met de open, verdraagzame principes van de Nederlandse rechtsstaat en samenleving. Wat betekent dat in het dagelijks leven?
De strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt: op welke manieren kunnen we verschillende vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt tegengaan?

De kracht van binding – Young & United: hoe kan de PvdA landelijk en lokaal bijdragen aan deze beweging voor meer banen waarvan je kunt leven, meer vaste contracten, en volwassen minimumloon vanaf 18 jaar?
Weg met de nieuwe onderwijs-standenmaatschappij!: hoe kunnen we bijdragen aan meer gelijke kansen in onderwijs en op de arbeidsmarkt voor mensen met uiteenlopende opleidingsniveaus?
Je kunt hiervoor reserveren via de reserveerlijn van de PvdA: 020-5512155. Voor aanmelding heb je het nummer van deze bijeenkomst nodig: 5891. Houd ook je relatienummer en postcode bij de hand. Als je geen relatienummer hebt, word je doorverbonden met een van onze medewerkers (tijdens kantooruren).
Ook is er kinderopvang aanwezig. Aanmelden via Merel de Haan: mdhaan@pvda.nl.

KLIK VOOR HET VOLLEDIG PROGRAMMA OPAGENDA