Door Ger Naber op 15 januari 2014

Actie: Rode Rozen

Rode Rozen.

Bij elke verkiezing geeft de PvdA rode rozen aan kiezers.  Dat kost het nodige maar het trekt stemmers.  En die hebben we hard nodig om te bouwen aan een socialer & sterker Wageningen. Ik roep  leden en anderen die ons een warm hart toedragen op om ruimhartig een bijdrage te leveren.  Uw bijdrage voor onze rozen kunt u overmaken op PvdA afd. Wageningen banknummer: NL74RABO 015 13 25 901      Met vriendelijke groet, Ger Naber, Penningmeester PvdA Wageningen

Ger Naber

Ger Naber

Ik ben op 17 juli 1947 in Havelte in Drenthe geboren. Na mijn militaire dienst tijd bij het Korps Commando Troepen ben ik aan de Landbouwhogeschool  Bodemkunde en Cultuurtechniek gaan studeren. Ik heb mijn hele leven gewerkt in de wereld van de wetenschappelijke bibliotheek in Wageningen en elders. Nu ben ik met pensioen en is

Meer over Ger Naber