Door Petra van Amersfoort op 17 augustus 2014

PvdA Wageningen wil huishoudelijke hulp behouden

Op maandagavond 16 juni heeft het bestuur een politiek café georganiseerd. Zie eerder bericht. Tijdens die bijeenkomst werden de aanwezigen door de fractieleden bijgepraat over de raadsvoorstellen met betrekking tot de decentralisaties in het sociale domein. Ook werden de aanwezigen uitgedaagd om hier hun reactie op te geven. Dit heeft de fractie ten harte genomen. Het resulteerde in een aantal moties en amendementen. Onder meer over het behouden van de huishoudelijke hulp.

PvdA wil huishoudelijke hulp behouden. De PvdA en de SP vindt het onacceptabel dat per 1 januari de huishoudelijke hulp (WMO huishoudelijke hulp 1) zelf moet worden betaald. Alhoewel de Pvda landelijk voor afschaffing van de huishoudelijke hulp is ,zijn de Pvda Wageningen en de Sp van mening dat deze huishoudelijke hulp moet blijven bestaan voor mensen die dit nodig hebben.

Door de invoering van de WMO per 1 januari 2015 zal de huishoudelijk hulp zoals deze nu wordt gegeven verdwijnen. Maar huishoudelijke hulp is meer  dan schoonmaken: het heeft ook een signaleringsfunctie van andere problemen. Zo is de huishoudelijke hulp vaak de eerste die ziet dat een ouder persoon het huishouden niet meer op orde kan houden of dementerend is. De PvdA en de SP vinden daarom dat deze hulp niet vervangen kan worden door een werkster. Ook zijn de PvdA en de SP bang dat er veel ontslagen gaan vallen.

De PvdA en SP zijn van mening dat er financieel nog veel onduidelijk is en dat er na het zomerreces gekeken moet worden of er in de begroting geld voor is om alsnog de huishoudelijke hulp te behouden. Ook vindt de PvdA dat het persoon gebonden budget (PGB) ook in de nieuwe situatie stand moet houden bij de huishoudelijke hulp. Helaas haalde een samen met de SP ingediend amendement hierover geen meerderheid in de raad. De mensen die alleen huishoudelijke hulp hebben moeten dus straks zelf een werkster inhuren, maar het is maar de vraag of zij dezelfde preventieve signaleringsfunctie gaat vervullen. Voor mensen met een inkomen tot 130% zal er een tegemoetkoming komen .

Petra van Amersfoort

Petra van Amersfoort

Ik ben geboren en getogen in Wageningen . Wageningen is voor mij de stad om te wonen en zou er voor geen goud meer weg willen . Ik ben getrouwd en heb drie prachtige jongens . Ik ben sinds 2008 lid van de Pvda. Vanaf 27 maart 2014 ben ik lid van de fractie en

Meer over Petra van Amersfoort