PvdA-wethouder Anne Janssen bezoekt Julianastraat

Door Jacob Kroeze op 14 juni 2018

De Stad Wageningen van 13 juni (https://www.stadwageningen.nl/nieuws/algemeen/449619) berichtte over het bezoek van wethouder Anne Janssen aan de Bewonerscommissie van de Julianastraat. Foto door Jan Elsenaar.

De Julianastraat met haar meer dan honderd jaar oude huizen is een geliefde plaats om te wonen. Het gesprek met de bewonerscie ging o.a. over de noodzakelijke renovatie van de huisjes. De huizen in de straat zijn eigendom van de Woningstichting, en behoren tot de sociale huur.

PvdA wethouder Anne Janssen is portefeuillehouder voor o.a. Wonen en Wijken.

Foto Gemeente Wageningen

Jacob Kroeze

Jacob Kroeze

In Wageningen en omgeving woon ik al geruime tijd. Mijn studie was Milieuhygiëne. Als student, en ook daarna, was ik altijd maatschappijkritisch. Dat hield in het meedenken over vorm en inhoud van de studievakken. Het waren de jaren zeventig, waarin geloofd werd dat maatschappelijke ontwikkelingen in goede richting te sturen zouden zijn. Het kabinet den

Meer over Jacob Kroeze