Door Petra van Amersfoort op 17 augustus 2014

PvdA Wageningen maakt zich zorgen over minima

Op maandagavond 16 juni heeft het bestuur een politiek café georganiseerd. Zie eerder bericht. Tijdens die bijeenkomst werden de aanwezigen door de fractieleden bijgepraat over de raadsvoorstellen met betrekking tot de decentralisaties in het sociale domein. Ook werden de aanwezigen uitgedaagd om hier hun reactie op te geven. Dit heeft de fractie ten harte genomen. Het resulteerde in een aantal moties en amendementen. Onder meer over het minimabeleid.

PvdA maakt zich zorgen over minima in Wageningen. De PvdA wil dat er onderzoek komt over de gevolgen van minimaregelingen voor mensen die net boven de 130% van het minimum-inkomen zitten. Inwoners van Wageningen met een laag inkomen tot 130% van het norminkomen-voor-minima, kunnen gebruik maken van diverse regelingen zoals het Ik doe mee fonds, kwijtscheldingen etc. Deze regelingen worden voor deze groep zelfs uitgebreid. De PvdA is echter bezorgd over de grote groep mensen in Wageningen die daar net buiten vallen. De grens houdt geen rekening met de persoonlijke omstandigheden zoals gezinssamenstelling, ziekte en dergelijke.

De PvdA denkt dat het goed mogelijk is dat mensen met een inkomen net onder de 130% veel beter af zijn dan anderen net boven de 130%. De PvdA is trots op het huidige minimabeleid maar vindt het absoluut onwenselijk dat er een nieuwe ongelijkheid ontstaat tussen mensen die net onder en zij die net boven de grens van 130 % zitten. Indien nodig zou rond deze grens maatwerk mogelijk moeten zijn.

De PvdA heeft het college daarom verzocht te onderzoeken hoe de cumulatie van diverse minima –maatregelen uitpakt voor personen , echtparen en gezinnen die net onder en net boven de 130 % van het minimum zitten. Dit voorstel haalde een meerderheid in de raadsvergadering en de PvdA is blij dat dit onderzoek er komt zodat er snel meer duidelijkheid komt.

Petra van Amersfoort

Petra van Amersfoort

Ik ben geboren en getogen in Wageningen . Wageningen is voor mij de stad om te wonen en zou er voor geen goud meer weg willen . Ik ben getrouwd en heb drie prachtige jongens . Ik ben sinds 2008 lid van de Pvda. Vanaf 27 maart 2014 ben ik lid van de fractie en

Meer over Petra van Amersfoort