Door op 12 september 2014

PvdA Veenendaal organiseert discussie over decentralisaties

Dagelijks zijn er berichten over de decentralisatiewetten in de media. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de onzekerheid bij de burgers, bijvoorbeeld waar het gaat om de vraag of de gemeenten de wetten wel op tijd kunnen uitvoeren. De decentralisaties gaan samen met grote hervormingen in de zorg én een forse bezuiniging. Het gaat om de WMO, de Participatiewet, overheveling AWBZ naar de gemeenten en de uitvoering van de Jeugdzorg. Kortom, een enorme operatie die veel vraagt van diezelfde gemeenten.

De PvdA steunt het beleid om deze wetten naar de gemeenten over te hevelen. Immers, de gemeente staat dicht bij de mensen en kan daarom beter bepalen welke zorg precies nodig is. De PvdA ontkent echter niet dat het moeilijk is om alles op tijd klaar te hebben. De PvdA is daarbij van mening dat de mensen die hulp nodig hebben daarvan verzekerd moeten blijven, óók na 1 januari 2015.

Vier Tweede Kamerleden van de PvdA bezoeken Veenendaal op 29 september. Zij zullen vertellen waarom zij voor de plannen van het kabinet zijn. Natuurlijk staan ze open voor discussie en willen ze graag weten welke knelpunten er zijn binnen organisaties, bij u thuis of elders. Die Kamerleden zijn: John Kerstens (Participatiewet), Otwin van Dijk (WMO), Loes Ypma (Jeugdzorg) en Grace Tanamal ( Vrijwilligerswerk en Mantelzorg). De afdeling Veenendaal van de PvdA hoopt dat veel instellingen én inwoners van Veenendaal en omgeving, de avond zullen bezoeken. U kunt zo binnenlopen!