Door op 24 januari 2014

PvdA maakt het verschil

John Kersten gaf tijdens de Nieuwjaarsborrel al aan dat de PvdA het verschil maakt tussen verschrikelijk slecht en fatsoenlijk beleid. Juist nu in een coalitie met de VVD. In deze radio-uitzending in de Zendtijd voor Politieke Partijen gaat Tweede Kamerlid John Kerstens nader in op de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken, waarbij een aantal belangrijke onderwerpen de revue passeert: hoe wil de PvdA de werkloosheid bestrijden? Hoe gaan we verdringing op – en overflexibilisering van de arbeidsmarkt tegen? Waar maakt de Partij van de Arbeid het verschil?

http://www.youtube.com/watch?v=mruYZePFHks&list=UUn–cnrM3dhAGMJvVmAuyfA