Door op 15 januari 2015

PvdA Congres 2015

Op zaterdag 17 en 18 januari 2015 congresseert de Partij van de Arbeid. Onze leden zullen dan de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer vaststellen en de campagne voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen in maart aftrappen. Maar dat is lang niet alles.

Zo worden de voorstellen om de ledendemocratie binnen de partij te vergroten en de resolutie ’De bakens verzetten’, met aanbevelingen voor een robuuste economie met een solidaire samenleving als uitgangspunt, met elkaar besproken. Mensen – het sociaal kapitaal – staan daarin centraal, boven het belang van het financieel kapitaal.

Ook kan het Congres zich uitspreken over de resolutie ‘Politiek Van Waarde’. De commissie Hamming schetst treffend de veranderingen die soms nodig zijn in het denken en handelen van hedendaagse bestuurders en volksvertegenwoordigers. Onze politiek is er immers op gericht om mensen sterker te maken. We willen dat mensen (weer) meer zeggenschap krijgen over het werk en functioneren van publieke instellingen. Als partijbestuur hebben we in de resolutie dit rapport omarmd, wat heeft geleid tot negen concrete aanbevelingen. Het woord is nu aan de leden.

Waar: Evenementenlocatie DeFabrique (Westkanaaldijk 7, Utrecht)
Voor aanmelden, meer informatie en de congresstukken zie: Agenda congres 2015.