Door Mathilde Maijer op 10 november 2015

PvdA betoog bij begrotingsbehandeling

Voorzitter, aanwezigen, luisteraars thuis, collega’s,

Toen ik samen met Lex Hoefsloot in 2007 bedacht dat een kadernota als opmaat voor de begroting een goed idee zou zijn, zeiden we tegen elkaar dat de begroting voortaan een hamerstuk zou kunnen zijn. Nieuwe ontwikkelingen tussen mei en november daargelaten. Dit keer ligt er een begroting voor die inderdaad in lijn is met de kadernota, en voorzitter, de PvdA is daar tevreden mee. Bijna een hamerstuk, maar toch niet.

We blijven bij ons verhaal, ons verhaal over een samenleving van ons allen, een Wageningen van iedereen, nu voor ons en straks voor de komende generaties.

Eerst de opvang van vluchtelingen. Het verbaast ons dat Wageningen niet pro-actiever is met het opnemen van vluchtelingen. Ik weet het, wij hebben zelf geen gebouwen en we zijn niet gevraagd. Maar er staan hier wel grote gebouwen leeg, en de PvdA vindt niet dat het college zich mag verschuilen achter anderen. Aan sommige lastige zaken moet je gewoon blijven trekken tot je resultaat hebt, en de opvang van vluchtelingen hoort daarbij. Niet wachten tot je gevraagd wordt, maar proactief opereren. Je zult maar moeten vluchten uit je geliefde vaderland en dan in een vreemd koud kikkerland voor gesloten deuren komen te staan. Wij hebben hier eerder vragen over gesteld, we zijn alweer een paar weken verder, en het blijft stil.

Twee: we hebben de afgelopen jaren hard moeten bezuinigen. De PvdA heeft vanaf het begin constructief meegedacht hoe die bezuinigingen zo in te vullen dat het geen afbraak van geliefde voorzieningen wordt maar bezuinigingen ingezet kunnen worden voor kansen en verbetering. Soms gaat er iets fout, dan blijkt dat een bezuiniging een gevolg heeft wat wij niet gewenst hadden. Het sluiten van de Wielewaag destijds door Solidez, een keuze door Solidez van een bezuiniging door ons was zo’n voorbeeld. En nu besluit t Venster vanwege een bezuiniging de Hafakorting, voor leerlingen van de Harmonie en Fanfare, af te schaffen. De bezuiniging destijds ging samen met een oproep aan de grote 3 om de cultuursector in Wageningen te versterken en samen te werken. De Harmonie is geweldige laagdrempelige cultuur waar wij helemaal warm van worden. De Harmonie vervult een reuze functie in de samenleving, op 4 mei en andere gelegenheden. Het is een actieve vereniging van vrijwilligers die ook zorgt voor eigen inkomsten. Kortom, helemaal zoals de PvdA culturele verenigingen graag ziet. Het is jammer om te zien dat t Venster de hun opgelegde bezuiniging zo invult dat juist De Harmonie hier slachtoffer van wordt. Ik weet dat de SP een motie indient om daar wat aan te doen. Voorzitter, ik zou van het college willen weten: krijgen we nog een evaluatie over de gevolgen van de bezuinigingen die wij hebben doorgevoerd op sport en cultuur? Immers, De Harmonie trekt nu aan de bel, maar er zijn vast meer gevolgen en als er een tendens is dat die juist neerkomen op de laagdrempelige sport en cultuur, dan wil de PvdA dat herstellen.

De PvdA dient ook een motie in, over Tha Bus. Een mooi project waarbij  jongeren samen met hulpverleners in een oude Amerikaanse schoolbus langs scholen rijden  met informatie  over jeugdzorg. Het mooie is dat in die bus jongeren die gebruik maken van jeugdzorg zelf

 

hun persoonlijk verhaal, hun ervaringen betreft de jeugdzorg, met name het gedwongen kader ervan delen met de scholieren. Een project door en voor jongeren dus. Het project wordt gesteund door de diverse wethouders in de G12, maar er ontbreekt nog geld voor een overgangsperiode, om het nu in te laten gaan en niet pas over tig maanden. Vandaar de motie.

Tenslotte: de lokale belastingen. Een belasting moet voelen als eerlijk en nuttig. Als dat niet zo voelt, wordt het draagvlak om belasting te betalen ondermijnd. Wat niet eerlijk voelt, is dat lokale belastingen trendmatig worden verhoogd met de inflatie terwijl onze salarissen en uitkeringen dat niet worden. Neem de OZB: jarenlang stond Wageningen hoog in de toptien van duurste gemeenten van Gelderland. Toch wordt elk jaar opnieuw de OZB trendmatig verhoogd. De PvdA wil het automatisme van trendmatige verhoging van lokale belastingen doorbreken. Dat kan nu, maar dan moeten we daar uiteraard dekking voor vinden. Onze handtekening staat onder een amendement van de Christenunie waarbij een lagere Ozb uitgeruild wordt tegen een hogere precario op kabels en leidingen. Onze ideale dekking is een belasting waarvoor lagere inkomens kwijtschelding kunnen krijgen. Daarom onze vraag aan de wethouder: klopt het dat het niet mogelijk is om de precariobelasting (op kabels en leidingen) kwijt te schelden? En hoe zit dit met de OZB? Wat kost de precario per gezin? De PvdA gaat voor een belasting die voor het gemiddelde Wagenings het goedkoopst is.

Voorzitter, tot zover de bijdrage van de PvdA vanavond. Dank u wel.

Mathilde Maijer

Mathilde Maijer

Wie ben je? Ik ben moeder van 3 zoons en woon  in Wageningen sinds 2003. Daarvoor heb ik 15 jaar in Afrika en Zuid-Amerika gewerkt. In Nederland heb ik diverse banen gehad zowel betaalde en onbetaalde. Ik geniet van mijn gezin, muziek, film, de uiterwaarden en van Wageningen. Enthousiast van?Ik word enthousiast van mensen die zich inzetten

Meer over Mathilde Maijer