Door Hans Teunisse op 13 februari 2017

PvdA: “Anoniem solliciteren bij de gemeente Wageningen”

Hoe je eruit ziet, hoe oud je bent, van wie je houdt of welk geloof je hebt, mag geen invloed hebben op de kans dat je een baan krijgt. De PvdA vindt discriminatie bij sollicitaties onacceptabel en constateert dat er – ook in de gemeente Wageningen –  nog te weinig gebeurt om dit probleem op te lossen. Daarom heeft de PvdA-fractie een motie ingediend om anoniem solliciteren in te voeren bij de gemeente Wageningen, net als andere PvdA-fracties door het hele land. PvdA-raadslid Hans Teunisse: “Iedereen in Wageningen moet mee kunnen doen. Dan is het niet meer dan logisch dat wij als overheid het goede voorbeeld geven om te werken aan gelijke kansen voor alle inwoners van Wageningen.”

Door anoniem solliciteren in te voeren bij de gemeente, kunnen sollicitanten niet meer worden gediscrimineerd op basis van afkomst, leeftijd of geslacht. PvdA-voorzitter Hans Spekman: “Iedereen verdient wat ons betreft een gelijke kans op een baan. Het is nu echt tijd om een doorbraak te forceren. In ons verkiezingsprogramma staat dan ook dat anoniem solliciteren bij de overheid en (semi) publieke instellingen de norm moet worden.”

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er verschillen zijn onder sollicitanten met gelijke kwalificaties. Sollicitanten bijvoorbeeld met een migrantenachtergrond worden minder vaak uitgenodigd voor een gesprek dan andere sollicitanten. Een oplossing hiervoor is het anonimiseren van naam, waardoor sollicitanten alleen op hun kwaliteiten beoordeeld kunnen worden en niet op hun achtergrond. Een proef met anoniem solliciteren in de gemeente Den Haag liet onlangs zien dat er drie keer zoveel sollicitanten met een migrantenachtergrond werden aangenomen in vergelijking met een niet-anonieme sollicitatieprocedure.

Hans Teunisse

Hans Teunisse

Wie ben je:‘Ik woon sinds 1989 in Wageningen, getrouwd en 3 kinderen. Werk bij drinkwaterbedrijf Vitens als data-analist Asset Management en OR-voorzitter. Vanaf maart 2002 tot maart 2018 raadslid.’ In de politiek door: ‘Mijn grote voorbeeld Joop de Uyl, de gedreven politicus van waarschijnlijk het meest linkse kabinet van na de oorlog.’ Wordt enthousiast:‘dat nog

Meer over Hans Teunisse