Door Petra van Amersfoort op 10 november 2015

Project Tha BUS verdient het om door te gaan

Tha Bus is een prachtig jeugdzorg project voor jongeren van 12 tot 18 jaar . Meer dan 15 jongeren met ervaring in de jeugdzorg geven gastlessen op scholen. Ze vertellen heel bijzondere en persoonlijke verhalen over hun ervaringen met jeugdzorg. Zo hebben ze afgelopen jaren meer dan 15.000 leerlingen bereikt en meer dan 530 gastlessen gegeven. Je krijgt kippenvel als je aanwezig mag zijn bij één van de gastlessen. Je respect voor deze jongeren groeit dan met de minuut. Naast de jongeren zelf zijn er ruim 42 organisaties betrokken bij dit project.
Het is afgelopen jaren gebleken dat het een zeer waardevol project is met impact voor de leerlingen. Dat is te zien op dit filmpje.

Gezien de decentralisatie wil de provincie niet meer investeren en zegt dat het nu aan de gemeenten en de regio zelf is om dit op te pakken. De PvdA heeft met succes een motie ingediend om als gemeente Wageningen het stokje van de provincie over te nemen door geld te reserveren in de begroting zodat Tha Bus door kan gaan.
Nu is het aan de andere gemeenten van de G12 om hier in mee te gaan en te laten zien dat zij dit net als Wageningen zeer waardevol vinden. Daar gaan we de komende tijd ons sterk voor maken! 

Petra van Amersfoort

Petra van Amersfoort

Ik ben geboren en getogen in Wageningen . Wageningen is voor mij de stad om te wonen en zou er voor geen goud meer weg willen . Ik ben getrouwd en heb drie prachtige jongens . Ik ben sinds 2008 lid van de Pvda. Vanaf 27 maart 2014 ben ik lid van de fractie en

Meer over Petra van Amersfoort