Door op 9 september 2015

Politieke Ledenraad

Deze ledenraad staat in het teken van de actualiteit, Prinsjesdag en de verdieping van ‘Van waarde’ op het onderwerp Goed werk & Onze Verzorgingsstaat. Tijdens deze Ledenraad diepen we vijf actuele onderwerpen op de lokale en landelijke agenda verder uit:

  • Basisinkomen: Nee? Ja? En zo ja, onder welke voorwaarden?
  • Zeggenschap: Hoe geven we werknemers, huurders en patiënten de zeggenschap over hun baan, wijk en zorg terug?
  • Goed werk: Hoe bieden we perspectief op werk voor mensen met en zonder beperking?
  • Een sociaaldemocratische standaard in de zorg: Waar kan je als oudere of zorgbehoevende altijd op rekenen? Hoe organiseren we dat in stad en land?
  • Meer werk: Hoe scheppen we duurzame werkgelegenheid voor jong en oud?

De vorige ledenraad verscheen er ter voorbereiding een speciale editie van de S&D. Om leden al eerder de gelegenheid te geven zich in te lezen verschijnen de artikelen vanaf heden op www.politiekeledenraad.nl. Hier verschijnen wekelijks nieuwe artikelen en kun je mee discussiëren.

Voor deze bijeenkomst is het noodzakelijk om je aan te melden. Dit kan via de reserveerlijn van de PvdA: 020-5512155. Voor aanmelding heb je het nummer van deze bijeenkomst nodig: 5893. Houd ook je relatienummer en postcode bij de hand. Als je geen relatienummer hebt, word je doorverbonden met een van onze medewerkers (tijdens kantooruren). Ook is er kinderopvang aanwezig. Aanmelden hiervoor via Merel de Haan: mdhaan@pvda.nl.

Graag tot zaterdag 19 september!

Hartelijke groet,

Hans Spekman, voorzitter PvdA
Marco Florijn, afgezant namens de leden voor de Politieke Ledenraad

Programma
12.30 uur: Inloop met koffie en thee
13.00 uur: Opening
13.05 uur: Prinsjesdag: inleiding door ‎Jeroen Dijsselbloem over Prinsjesdag
13.15 uur: Discussie met de zaal
13.30 uur: Bespreken prinsjesdag moties
13.45 uur: Pauze
14.00 uur: Start deelsessies:
14.45 uur: Terugkoppeling van de deelsessies
15.45 uur: ‎Bespreken moties
16.30 uur:Toespraak Diederik Samsom
Afsluiting