24 mei 2016

Politiek Café: De toekomst van werk

Op 18 mei spraken in de Wilde Wereld René ten Bos en Fokko Spoelstra tijdens het eerste Politieke café van het jaar over de toekomst van werk.

De politieke café’s zijn bedoeld om een andere kijk te geven op maatschappelijke en politieke thema’s.

René ten Bos is filosoof, auteur en organisatiedeskundige. Recent heeft hij de Socrates wisselbeker gewonnen voor het boek: “bureaucratie is een inktvis”. Vanuit de opvattingen over werk in het oude Griekenland tot en met de huidige bedreigingen die de professional ondervind door de ontstane “race tot the bottom” van globalisering, de beoordeling door leken van zijn/haar werkzaamheden en de macht van de bureaucratie beschreef René de kansen en mogelijkheden voor de maatschappij.

Fokko Spoelstra sprak daarna over de politieke werkelijkheid van idealen versus belangenafweging. Hij sprak over de plannen van de provincie om te investeren in “scale ups” in plaats van “Start ups” en over de investeringen die de provincie al heeft gedaan in onder meer het energie zuinig maken van 11.000 woningen in Gelderland.

Namens het bestuur spreken wij hier nogmaals onze dank uit aan Jos Naber en Yvonne Drissen voor de organisatie en wij kijken uit naar het volgende politieke café.