Door op 2 november 2014

Pleidooi voor stadsdebat 3D’s

De PvdA heeft een oproep gedaan om een stadsdebat te organiseren in Wageningen. In het Stadsdebat hebben de Wageningse burgers, maatschappelijke organisaties en de professionals gelegenheid om praktijkervaringen op het gebied van de overheveling van de jeugdzorg, wet maatschappelijke ondersteuning en de participatiewet (ook wel de 3 D’s genoemd) naar de gemeenten. De motie is positief omarmd door het College.

In het door de Raad vastgestelde verordeningen heeft het College aangegeven dat het gevoerde beleid met betrekking tot de 3 D’s voor de eerste keer in 2015 geëvalueerd gaat worden. Doel hier van is dat inzichtelijk gemaakt wordt wat  de effecten van het nieuwe beleid in de praktijk zal zijn. De PvdA stelt dat er niet alleen naar de cijfers gekeken moet worden. Het gaat er ook om dat er geluisterd wordt naar de praktijkervaringen van de Wageningse burgers , de maatschappelijke organisaties en de professionals. Het uitgangspunt is dat de 3 D’s impact hebben op de Wageningse burgers en hierdoor is van belang dat de Wageningse burgers zelf kunnen aangeven hoe zij het ervaren. De praktische invulling van het stadsdebat wordt nog nader uitgewerkt door het College. Hans Teunisse heeft namens de PvdA fractie gepleit voor het betrekken van kunstenaars en culturele instellingen uit Wageningen. Zij kunnen samen met betrokkenen bij de 3D’s, een tentoonstelling te realiseren. De tentoonstelling heeft als doel een beeld te geven van wat er is bereikt maar ook waar de knelpunten zitten. Een tentoonstelling als inspiratie voor een dialoog met de stad.