Door op 10 maart 2014

Overzicht lokale PvdA actieplannen

Plannen voor een betere gemeente

PvdA-lijsttrekkers uit heel Nederland en onze Tweede Kamerfractie slaan met meerdere actieplannen de handen ineen om gemeentes in ons land sterker en socialer te maken. Een overzicht.

Aanpak discriminatie arbeidsmarkt

Met lijsttrekkers van de PvdA in de gemeenten hebben we een gezamenlijk plan opgesteld om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Werk maken van werk

De Partij van de Arbeid legt zich niet neer bij de hoge werkloosheid. Zowel landelijk als lokaal zijn op initiatief van de PvdA een fors aantal maatregelen genomen om de werkloosheid aan te pakken.

Zorg in de buurt

De wijkverpleegkundige keert definitief terug en krijgt net als de huisarts een centrale plek in de wijk, dicht bij mensen. Zo maken we de zorg in de buurt beter. Voor iedereen.

Banen en stages voor jongeren

De jeugdwerkloosheid in Nederland gaan we te lijf door op lokaal niveau werkgevers te helpen meer banen en stages voor jongeren te creëren.

Meer en betere studentenwoningen

De PvdA wil meer en kwalitatief betere huisvesting voor studenten. We pakken huisjesmelkers aan, laten de overheid investeringen in studentenwoningen stimuleren en versterken de positie van de student-huurder.

Iedere jongere een diploma

Iedere jongere moet van school gaan met een diploma. De PvdA wil dat de kwalificatieplicht wordt verhoogd naar 21 jaar, zodat 18-plussers meer kans hebben een diploma te halen. Daarnaast investeren we in vakscholen.

Steun voor de mantelzorger

Mantelzorgers moeten de ondersteuning krijgen die zij verdienen. Daarom komt er in elke gemeente een steunpunt voor mantelzorgers, extra professionele ondersteuning voor jonge mantelzorgers en betere voorlichting aan werkgevers en op scholen.

Eerder hulp bij schulden

Mensen bij wie de schulden hen boven het hoofd dreigen te groeien, moeten we eerder helpen. Zodat niemand onder het bestaansminimum terechtkomt.

Meer banen voor arbeidsgehandicapten

De Partij van de Arbeid wil ervoor zorgen dat binnen vier jaar vijf procent van de werkplekken bij gemeentes wordt ingenomen door iemand met een beperking.

Alle scholen gezond in 2015

De PvdA wil dat alle scholen in 2015 gezond zijn. Gezonde scholen zijn rookvrij, verkopen geen gefrituurde snacks of energy drinks en hebben aandacht voor sport en bewegen.