Ouderdebat : Petra van Amersfoort over wonen , ontmoeten en zorg

5 maart 2018

Ouderendebat: Petra van Amersfoort over wonen, ontmoeten en zorg

 

De PvdA heeft de afgelopen vier jaar aangegeven: we vinden dat mensen die minder mobiel zijn en er behoefte aan hebben, een plekje verdienen dicht bij het centrum. Zo heeft de PvdA ook steeds gestreden voor hofjes voor ouderen en gezinnen. Dit was ook wat de aanwezigen bij het debat in de BBLTHK, aangaven te willen.

Ontmoeten

Ook is er de wens dat de Wielewaag terugkeert. De oude Wielewaag zal niet terugkeren, maar de PvdA is bereid om de gesprekken aan te gaan en samen te kijken of er op een andere locatie bij het centrum een nieuwe ontmoetingsplek kan komen.

Zorg

Wat betreft het ouderenbeleid in Welsaam: dat er beleid is, zegt niet alles. Er zijn nog valkuilen die opgelost moeten worden, zoals bijvoorbeeld de zorgval voor mensen die op een wachtlijst komen voor een verpleeghuis. Dit is onacceptabel en moet opgelost worden.

Ook moet er een goede oplossing komen voor mensen die mantelzorger zijn. Want als je partner dementie of Parkinson of iets anders heeft, en je bent mantelzorger en wordt zelf ziek, dan is er weinig hulp beschikbaar. Dat kan en mag niet!

Dit zijn maar twee van de vele voorbeelden die we in de praktijk tegenkomen, waar het niet goed gaat. De PvdA vind het erg belangrijk om te weten hoe het beleid zich uit in de praktijk, zodat we er samen met u aan kunnen werken. U bent degene die ervaart hoe het gaat, wat er wel of niet aan zorg beschikbaar is, en of dit het juiste is! Daar willen wij samen met u de komende vier jaar aan werken. Want samen werkt beter !