Door Petra van Amersfoort op 7 oktober 2015

Ouderbijdrage in jeugdzorgwet

In januari 2015 heeft de PvdA Wageningen samen met SP, Groen Links, CU en de Stadspartij een motie ingediend om de ouderbijdrage bij de Jeugdwet op te schorten. Deze bijdrage is te hoog mede door de vele onkosten die mensen krijgen als hun kind in een instelling verblijft. Het kan toch niet zo zijn dat als je kind een been breekt en naar het ziekenhuis moet dat dat niks kost maar als je kind een psychische aandoening heeft en naar een instelling moet dat je daar wel kosten voor moet betalen. Deze motie is m.u.v. de VVD raadsbreed aangenomen.
Dit hebben we aan Loes Ypema, kamerlid PvdA, laten weten.
Op verzoek van Loes Ypema is er een onderzoek uitgevoerd door KPMG om meer inzicht te krijgen in de extra kosten die ouders met kinderen die gebruik maken van Jeugdzorg, moeten maken.
Dit rapport ‘Inzicht in de ouderbijdrage in de jeugdzorg‘ is 05 oktober j.l. uitgekomen.
Op basis van de bevindingen uit het onderzoek heeft op 06 oktober j.l. Loes Ypema in de kamercommissie duidelijk gezegd dat het rapport uitwijst dat de drempel voor de eigen bijdrage onredelijk hoog is. ook bracht ze in dat ook de landelijke PvdA van de ouderbijdrage af wil.
Als PvdA Wageningen zijn wij hier heel blij mee want mensen moeten laagdrempelig hulp kunnen krijgen en niet onnodig op onkosten gejaagd worden wanneer ze hulp nodig hebben.

Heb je vragen of wil je meer weten over de eigen bijdrage in de Jeugdzorg, neem dan contact op met Petra van Amersfoort.

Petra van Amersfoort

Petra van Amersfoort

Ik ben geboren en getogen in Wageningen . Wageningen is voor mij de stad om te wonen en zou er voor geen goud meer weg willen . Ik ben getrouwd en heb drie prachtige jongens . Ik ben sinds 2008 lid van de Pvda. Vanaf 27 maart 2014 ben ik lid van de fractie en

Meer over Petra van Amersfoort