Door Petra van Amersfoort op 19 april 2017

Ontwikkelingen en speerpunten criminaliteit in Wageningen

Jaarlijks wordt de gemeenteraad, door jaarcijfers en een notitie, geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van criminaliteit in Wageningen. Ook staan er de speerpunten van de gemeente en politie in van het afgelopen jaar en voor het komende jaar. De speerpunten voor 2017 zijn onder andere het tegengaan van geweld en het terugdringen van ernstige overlast door personen in de woonomgeving. Eén keer per jaar wordt de raad uitgenodigd bij de politie van Wageningen en één keer per jaar komt de politie van Wageningen naar de raad! De PvdA waardeert dit en we zijn blij met deze werkwijze. Zo krijgen wij als raad inzicht in wat er gebeurt met betrekking tot criminaliteit en veiligheid in Wageningen en waar de politie van Wageningen zich allemaal mee bezighoudt! De PvdA schrok wel toen we zagen dat de overlast door verwarde personen de laatste jaren sterk is toegenomen. Er moet goede zorg aanwezig zijn voor deze mensen en om de politie te ondersteunen. Daarom heeft de PvdA een motie aangekondigd die ingediend gaat worden tijdens de raadsvergadering van 15 mei die daar bij moet helpen.

Petra van Amersfoort

Petra van Amersfoort

Ik ben geboren en getogen in Wageningen . Wageningen is voor mij de stad om te wonen en zou er voor geen goud meer weg willen . Ik ben getrouwd en heb drie prachtige jongens . Ik ben sinds 2008 lid van de Pvda. Vanaf 27 maart 2014 ben ik lid van de fractie en

Meer over Petra van Amersfoort