Mathilde Maijer stelt rondweg ter discussie tijdens bezoek commissaris van de koning !

18 februari 2018

 

In het kader van het project Sterk Bestuur, bezocht de Gelderse Commissaris van de Koning op donderdag 15 februari het gemeentebestuur van Wageningen. Tijdens dit bezoek kwam de Rondweg aan de orde. Commissaris van de Koning Clemens Cornielje verdedigde het inpassingsplan van de provincie als volgt: “Wageningen UR en de provincie Gelderland brengen samen de ontwikkelingen in de gemeente Wageningen een stukje verder”. Zijn argument om het voorstel van de Raad van Wageningen – laat de Rondweg ter ontsluiting van WUR over het terrein van WUR zelf lopen – niet aan te nemen, was: ”WUR zou grondgebied kwijtraken.”

De PvdA Wageningen maakt zich ernstige zorgen over het overrulen van een democratisch genomen besluit; en over de gevolgen daarvan voor de leefbaarheid van een gemeente als Wageningen. Want als de belangen van grote bedrijven zwaarder wegen dan democratisch genomen beslissingen, dringt de vraag zich op, wat de democratie nog waard is? Fractievoorzitter Mathilde Maijer verwoordde het in haar reactie naar de Commissaris van de Koning als volgt:

“het overrulen door de provincie van het hier democratisch genomen besluit heeft ons geschokt. Immers, de gemeenteraad van Wageningen heeft wel degelijk zijn rol gepakt. De raad heeft bij dit besluit naar het regionaal belang gekeken, maar daarbij nadrukkelijk de belangen van zijn eigen inwoners meegewogen. En het nemen van die verantwoordelijkheid werd voor ons gevoel bijna met een pennenstreek doorgekrast. Dat draagt niet bij aan het project Sterk Bestuur.

Vanwege alle gesprekken die wij over dit dossier voeren, en dat zijn er heel wat, hebben we gemerkt dat de probleemstelling steeds onduidelijker wordt. En daarmee dus ook de oplossingen. De PvdA van Wageningen raadt dan ook ten sterkste aan om te beginnen met het definiëren van het probleem. Gaat het om de bereikbaarheid van de campus? Dan is een rondweg eromheen een slechte oplossing. Zo nee, waarom gaat het dan eigenlijk wel?

De PvdA in Wageningen is van mening dat de aanleg van een rondweg niet meer van deze tijd is en bovendien geen oplossing biedt voor de ochtendfile naar de campus, dus het genomen besluit door de provincie heeft ook niet onze instemming. Daar blijven we ons tegen verzetten.”