15 mei 2014

Laatste woorden van de wethouder

Op woensdag avond 14 mei kreeg Elmar Theune voor het laatst het woord om de raad in haar functie als wethouder toe te spreken. Van die gelegenheid maakte zij gebruik om haar opvolgster Lara de Brito een aantal tips mee te geven. Verder refereerde ze aan de succesvolle opbrengsten in haar portefeuille waarvan m.n. de positieve evaluatie van de WMO en de gedurfde keuze voor aansluiting samenwerking sociale domein, bij de regio Arnhem. Tevens roemde ze de werkrelatie en professionaliteit van haar ambtenarenteam. Tenslotte dankte ze het college en de Raad voor de prettige samenwerking en de leerzame tijd die ze afgelopen jaar heeft mogen meemaken in Wageningen.

Het officiële afscheid van Elmar en haar collega wethouder Lex Hoefsloot, zal plaatsvinden op dinsdag 20 mei a.s. in de Kleine Foyer van Theater Junushoff. Daar begint de afscheidsreceptie om 16.30 uur. Iedereen is daar bij van harte welkom.