3 juli 2013

Kinderen in armoede

Kinderombudsman: aanpak gemeenten voor kinderen in armoede moet beter

Gemeenten moeten meer aandacht hebben voor kinderen, die opgroeien in armoede. De Kinderombudsman vraagt gemeenten een beleid te ontwikkelen, speciaal gericht op kinderen in armoede. Kinderombudsman Marc Dullaert heeft vandaag zijn onderzoek over kinderen in armoede aangeboden aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Hij adviseert gemeenten om in te zetten op hulp, die direct ten goede komt aan de sociale, geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Kinderombudsman Marc Dullaert: “Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. We moeten voorkomen dat dit een stempel drukt op de rest van hun leven.”