4 juli 2013

Kandidaten gezocht voor kieslijst 2014

n maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De PvdA Wageningen zoekt kandidaten voor het raadslidmaatschap, het lijsttrekkerschap en eventueel het wethouderschap.

De PvdA Wageningen is op zoek naar mensen die de PvdA en onze gemeente een warm hart toedragen. Mensen die in onze gemeente opkomen voor de belangen van de burgers, met speciale aandacht voor hen die zich minder goed zelf kunnen redden. Onze partijgenoten in de Wageningse gemeenteraad moeten in de komende raadsperiode (2014-2018) het sociaaldemocratische geluid opnieuw krachtig vertolken. Want ook de komende jaren staat de PvdA in Wageningen voor een eerlijke verdeling van de pijn van de crisis en het vinden van een sociale weg omhoog uit deze crisisjaren. Door mensen te activeren en kansen te bieden om op wat voor manier dan ook een bijdrage te leveren aan een sterke en sociale samenleving.

Partijgenoten die een bijdrage willen leveren aan deze missie, worden opgeroepen om zich kandidaat te stellen als raadslid, lijsttrekker of wethouder. Wij nodigen u van harte uit om namens de partij de bevolking van Wageningen te vertegenwoordigen.

Eind juli zal het bestuur in samenspraak met de kandidaatstellingscommissie bestaande uit Gerard Jongedijk, Mink Reitsma en Sonja Kruitwagen de kandidaatstellingsprocedure bekend maken.

Kunt u niet zolang wachten en bent u nieuwsgierig en geïnteresseerd, wilt u de profielschets gemaild krijgen of wilt u meer weten, neem dan contact op met Carlo Vromans, carvro@gmail.com, 0652401622 of Yvonne Drissen, yvonne.drissen@hetnet.nl, 0610003182.