Door op 3 april 2014

Informatie onderhandelingen D66, Groen Links en Stadspartij

Zaterdag 22 maart vond in het stadhuis in Wageningen de aftrap van de coalitieonderhandelingen plaats. Alle acht partijen die in de Wageningse raad zijn gekozen, schoven daarbij aan. De conclusie van het gesprek was dat partijen het liefst een proces van coalitiebesprekingen zien zoals dat vier jaar geleden heeft plaatsgevonden. Informateur Ron König (wethouder voor D66 in Rheden) werd zaterdag gepresenteerd als Informateur. Hij gaat als eerste stap afzonderlijke gesprekken voeren met de acht partijen.  Alle gesprekken zijn openbaar. Op basis van de uitkomsten geeft de informateur advies over het verdere verloop van het proces. Ook doet hij een voorstel voor de meeste logische coalitie en benoemt de aandachtspunten die bij de verdere formatie spelen. Dat zijn de onderwerpen waar in elk geval over moet worden doorgesproken. Partijen gaven aan dat de coalitievorming van vier jaar geleden goed is bevallen. Zij vonden tevens dat het vorige coalitie-akkoord de gemeenteraad veel ruimte bood voor debat.