Huiskamer De Roos blijft in Nudehof

17 januari 2018

De huiskamer, De Roos,  voor tien dementerende ouderen in woon-zorgcentrum de Nudehof in Wageningen zal na de geplande renovatie van de Nudehof toch terugkeren. In de eerste plannen was de huiskamer niet meegenomen als onderdeel van de ‘nieuwe’ Nudehof. Dat leidde tot commotie bij familieleden van de dementerenden, die de huiskamer als erg waardevol beschouwen voor het welzijn van hun naasten.

Ons raadslid Petra van Amersfoort heeft daarom een motie ingediend, waarin de wethouder werd opgeroepen om met Opella in gesprek te gaan om De Roos te behouden. Die motie is unaniem door de raad aangenomen. Opella heeft vervolgens beloofd om de nieuwe huiskamer op dezelfde plek te vestigen als de oude en ook te zorgen dat het op dezelfde manier functioneert. Petra van Amersfoort hierover: ,,Harry Krechting zei tegen mij: ‘Ik kan nu weer gewoon slapen. Die zorg voor mijn moeder is weg’. Het voelt nu dus goed. De PvdA is bijzonder blij voor de ouderen en hun familieleden dat de onrust is weggenomen.”