Door Petra van Amersfoort op 13 december 2014

Huishoudelijke Hulp 1: Het gaat om mensen

Afgelopen week bepaalde de rechter dat een hoogbejaard echtpaar in het Friese Dantumadiel hun huishoudelijke hulp na 1 januari 2015 niet zomaar kan worden stopgezet zonder te kijken naar hun persoonlijke situatie. Wethouder De Brito is nu aan het kijken wat de implicaties van deze uitspraak zijn voor de gemeente Wageningen. Voor de PvdA Wageningen bevestigt deze uitspraak in ieder geval het standpunt dat inwoners bij het invoeren van de nieuwe zorgwetten goed gekeken moet worden naar de behoefte aan zorg. En dat zij op zijn minst recht hebben op een ‘zachte landing’.

Meerdere keren heeft de PvdA Wageningen samen met andere fracties, geprobeerd om de huishoudelijke hulp te behouden of om een zachte landing te realiseren. Telkens was de Wageningse raad niet te overtuigen en kregen de voorstellen geen meerderheid.

Of Wageningen nu juridisch goed of fout zit is voor PvdA niet zo van belang. Maar wèl dat het hier gaat om mensen, en nog wel de zwakkere in de samenleving die recht hebben op een menselijke behandeling en daar hoort een zogenaamde zachte landing bij.

 

Petra van Amersfoort

Petra van Amersfoort

Ik ben geboren en getogen in Wageningen . Wageningen is voor mij de stad om te wonen en zou er voor geen goud meer weg willen . Ik ben getrouwd en heb drie prachtige jongens . Ik ben sinds 2008 lid van de Pvda. Vanaf 27 maart 2014 ben ik lid van de fractie en

Meer over Petra van Amersfoort