Door Mathilde Maijer op 15 oktober 2014

Hoor de wind waait ………….

Afgelopen dagen is duidelijk geworden dat de Provinciale Staten op advies van Rijkswaterstaat, geen goedkeuring geeft voor het realiseren van windmolens in Havengebied Wageningen. Wat vindt de PvdA fractie hier nu van?

De windmolens in de uiterwaarden bij de Wolfswaard en de Haven zijn van de baan: Rijkswaterstaat wil geen windmolens in het winterbed van de Rijn. De PvdA denkt dat Wageningen niet geschikt is om windmolens te plaatsen. Het college heeft de afgelopen jaren meerdere plekken onderzocht: eerst de Haarweg, het Binnenveld vervolgens de Wageningse Berg en tenslotte bleven de Uiterwaarden over als de meest kansrijke plek. Wij vonden die plek niet kansrijk en niet geschikt: het meest bijzondere natuurgebied rond Wageningen zou onomkeerbaar aangetast worden, niet alleen door de windmolens zelf maar ook door onderhoudswegen.

De PvdA blijft achter het uiteindelijke doel, klimaatneutraliteit in 2030, staan. Juist omdat de plaatsing van windmolens in Wageningen zelf zo onzeker was, hebben we keer op keer het college opgeroepen ook te werken aan alternatieven zoals: het ontwikkelen van windmolens elders, op zee, in samenwerking met Wageningen UR of in Food Valley verband. Wageningen kan bovendien een proeftuin zijn voor vernieuwende technologische ontwikkelingen, energie uit planten, water en de zon.

Op vragen van de PvdA of om het doel om Wageningen klimaatneutraal in 2030 te bereiken het persé noodzakelijk is om windmolens in Wageningen te plaatsen, diverse keren geantwoord dat dat inderdaad noodzakelijk was. Tegenstanders van de windmolens hebben ons echter voorgerekend dat de drie windmolens hoogstens 2,5% van het totale Wageningse energie zouden dekken. Ook met windmolens in Wageningen zelf was klimaatneutraliteit nog ver weg geweest als er niet stevig geïnvesteerd wordt in alternatieven.

De PvdA vindt dat behalve op het opwekken van duurzame energie het college ook volop moet inzetten op het besparen van energie. Alleen door alle mogelijke strategieën in te zetten ligt ons ambitieuze doel binnen bereik.

Wageningen klimaatneutraal in 2030 staat als een paal boven water. Kortom, we moeten met elkaar hard aan de slag.

 

 

Mathilde Maijer

Mathilde Maijer

Wie ben je? Ik ben moeder van 3 zoons en woon  in Wageningen sinds 2003. Daarvoor heb ik 15 jaar in Afrika en Zuid-Amerika gewerkt. In Nederland heb ik diverse banen gehad zowel betaalde en onbetaalde. Ik geniet van mijn gezin, muziek, film, de uiterwaarden en van Wageningen. Enthousiast van?Ik word enthousiast van mensen die zich inzetten

Meer over Mathilde Maijer