Een groene stad in een behouden landschap . Hoe ver kun je gaan ?

20 februari 2018

 

PvdA-lijsttrekker Mathilde Maijer doet mee aan het verkiezingsdebat dat georganiseerd wordt door Mooi Wageningen. Ze verdedigt hierin de visie van de PvdA Wageningen op groen in en om de stad.
Om een beeld te schetsen: Wageningen is een kleine stad, maar ook een groeiende stad. Waar de helft van de inwoners student is. Met het hoogste percentage hoogopgeleiden van Nederland. En met relatief véél ecologisch geschoolde mensen. En dat merk je; Wageningen is waarschijnlijk de enige stad in Nederland waar in de gemeenteraad urenlang gedebatteerd kan worden over de details van ecologisch groenbeheer. Tegelijkertijd wordt iemand met verstand van de wmo, vanwege zijn zeldzame kennis daarover, op handen gedragen.
Wageningen is, kortom, het stadje van Wageningen UR. Met een grote universiteit, die nog steeds groeit – en die bovendien kennis gerelateerde bedrijven aantrekt. En zo lang de universiteit groeit, groeit de stad mee.
Mathilde: “Uiteindelijk is Wageningen zo klein dat we elke vierkante meter dubbel bestemmen. Aan de ene kant is het duurzaam om te wonen waar je werkt of studeert; want dat voorkomt extra autoverkeer. Dus wil je mensen die in Wageningen komen wonen of studeren, hier ook een plek bieden. En andersom wil je de mensen die hier al wonen, óók werk bieden in de eigen gemeente. Maar je wilt ook een gezonde stad; een leefbare stad, waar kinderen in hun eigen buurt kunnen spelen en oude mensen en mensen die slecht ter been zijn, dicht bij huis een aantrekkelijk ommetje kunnen maken in het groen.”
Het gaat er Mathilde daarbij niet om, de prijs voor “groenste stad” te winnen of om zo veel mogelijk zeldzame natuur te realiseren. Wat ze wel nodig vindt, is de stad en haar buitengebied gezond, aantrekkelijk en leefbaar houden voor al haar inwoners.
Daarom is verder “inbreiden”- nog meer woningen, wegen en parkeerplaatsen binnen de bebouwde kom – voor de PvdA in Wageningen geen optie meer. Want iedereen heeft behoefte aan zonlicht en groen in zijn directe leefomgeving. Planten en bomen maken een stad leefbaar; ze zuiveren en filteren de lucht, dempen harde geluiden, houden hitte tegen, vangen water op. Kinderen hebben behoefte aan gewone én natuurrijke speelruimte dicht bij huis; ouderen en minder mobiele mensen aan een aantrekkelijk ommetje in de buurt. Voldoende groen in buurten behouden, is dus van essentieel belang.
Maar ook uitbreiden – meer woningen en bedrijvigheid in het buitengebied van Wageningen realiseren – is lastig, want de PvdA wil de bijzondere landschappen óm de stad – de uiterwaarden, het Binnenveld, de Eng, het Wageningse bos – graag behouden en toegankelijk houden voor sportieve recreanten; de wandelaars, fietsers, vissers, voetballers, golfers, roeiers, kanoërs, zeilers, schaatsers, zwemmers, de mensen die barbecueën, de volkstuinders, de vogelaars,….
Want het is het landschap, waarin je opgroeit en je thuis voelt. Het landschap, waarmee je vergroeid kunt raken. Het landschap, waar je in wortelt. En dat je gezond houdt – want sporten en recreëren in de frisse buitenlucht, is gezond.
Een belangrijk speerpunt van de PvdA is wat Mathilde betreft, dan ook: de groene ruimte in en om de stad behouden, versterken en toegankelijk houden.
Concreet betekent dit onder meer: de versterking van de dijk aangrijpen om voor de watersporters een veilige watersportplek te creëren in de uiterwaarden; en tegelijkertijd de natuur daar versterken. Het mogelijk maken van een wandelpad over de zomerdijk, vanaf de kantine van Vada naar de Blaauwe Kamer. De balans op de Eng behouden, met zowel openheid als volkstuintjes en paardenweiden. De samenwerking tussen boeren en natuurorganisaties, die nu hooivelden in het Binnenveld ontwikkelen, ondersteunen en het draagvlak voor dit initiatief vergroten door het gebied toegankelijk te maken. Blijven zoeken naar, en blijven aandragen van, betere alternatieven voor een Rondweg. Samen met Wageningen UR zoeken naar creatieve oplossingen om een groeiend aantal studenten te huisvesten. Samenwerken met Wageningen UR om die ecologische verbindingszone eindelijk eens te realiseren. Daar waar binnenstedelijk nog bouwlocaties ontwikkeld worden: het faciliteren en stimuleren van duurzame woningbouw met voldoende ruimte voor groen en spelen daartussen. Maar ook: het stimuleren en faciliteren van duurzame ontwikkeling van Nudepark 2, naast het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid op Nudepark 1; zodat meer Wageningers werk kunnen vinden in de eigen gemeente.