Door Petra van Amersfoort op 16 maart 2014

Goede afspraken jeugdzorg

De fractie van de PvdA in Wageningen spant zich de komende jaren onveranderd in voor vormen van ondersteuning waarbij de jongeren en het gezin centraal staan en de gemeente de zorg rondom het gezin zodanig organiseert dat uithuisplaatsing zoveel mogelijk voorkomen wordt. Vandaar dat zij blij is met de goede en concrete afpraken die er gemaakt zijn tussen regio Arnhem en bureau jeugdzorg over de jeugdzorg in 2015 en 2016.. Een deel van de huidige taken van Bureau Jeugdzorg worden per 1 januari 2015 op een andere manier uitgevoerd. Zo wordt de toegang naar de jeugdzorg per die datum lokaal geregeld, bijvoorbeeld via lokale teams. Het Advies- en meldpunt kindermishandeling wordt opgenomen in het nieuwe Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Andere taken blijven bij Bureau Jeugdzorg, zoals de uitvoering van maatregelen als jeugdbescherming en jeugdreclassering. De gemeenten in regio Arnhem en Bureau Jeugdzorg Gelderland hebben er samen hard aan gewerkt om tot deze afspraken te komen. De fractie zal de komende periode er nauwkeurig op letten dat deze samen werking goed zal verlopen en de afspraken waarbij het gezin voor staat ook worden nagekomen.

 

Petra van Amersfoort

Petra van Amersfoort

Ik ben geboren en getogen in Wageningen . Wageningen is voor mij de stad om te wonen en zou er voor geen goud meer weg willen . Ik ben getrouwd en heb drie prachtige jongens . Ik ben sinds 2008 lid van de Pvda. Vanaf 27 maart 2014 ben ik lid van de fractie en

Meer over Petra van Amersfoort