Door op 11 november 2014

Gloedvol betoog PvdA

Op maandagavond 10 november hield Mathilde Maijer namens de fractie een gloedvol betoog in het kader van het begrotingsdebat. Geïnteresseerd? Lees verder!

Voorzitter, geachte aanwezigen,

Annegreet van Bergen laat in een fascinerend boek de grote veranderingen zien van de laatste vijftig jaar in onze samenleving. Duidelijk is hoe goed we het nu hebben, hoe bijvoorbeeld onze kinderen anders kind-zijn dan wij vroeger en zeker dan onze ouders. Mijn vader die op zijn veertiende ging werken in het schildersbedrijf van zijn vader. Mijn zoons die doorstuderen en doorpuberen tot ergens mid-twintig. Mijn grootouders die met hun vier kinderen en een inwonende oom in een huisje woonden, waar je nu net knus in je eentje zou willen wonen.

Deze stijgende lijn van welvaart lijkt nu wel voorbij. Wij leven in een periode van omslag. Minder welvaart kan best en deels is het zelf goed. Minder consumptie is minder afval, minder autos is minder fossiele energie.  De PvdA doet constructief mee met de discussie hoe wij onze samenleving zo kunnen inrichten dat hij betaalbaar en leefbaar blijft voor deze en volgende generaties. De discussie over de participatiemaatschappij en de veranderingen in pensioenen, scholing, wonen, werk en zorg.

De omslag is voor sommigen een kleine stap terug maar ingrijpend voor hen die net zijn losgekomen van de armoede van hun sociale klasse door de economische groei en overheidszorg van de afgelopen vijftig jaar. Die zonder die groei nog steeds slecht onderwijs, slechte huisvesting, slechte banen en geen zorg zouden hebben. En die nu als eersten de dupe dreigen te worden van de afnemende welvaart.

Neem de zorg. We gaan richting een samenleving met minder overheidszorg en meer zorg voor elkaar.  Uit de vele gesprekken die wij voeren in de wijk en op de markt blijkt duidelijk dat de inwoners van Wageningen met argusogen naar deze veranderingen kijken. Ten eerste weet men nog niet  wat de gevolgen zijn voor henzelf en ten tweede vrezen velen dat hun situatie onoplosbaar wordt. Gezinnen die nu net rondkomen, alleenstaande ouders en moeders die een baan, kinderen en ouder wordende ouders combineren. Ouderen die gedacht hadden dat hun bedje gespreid was en nu niet weten hoe in te spelen op de verdwijnende bejaardenhuizen en huishoudelijke hulp.

Meer zorg voor elkaar, mantelzorg dus. Voorzitter, vandaag is de dag van de mantelzorg en dat wordt gevierd met een nieuw rapport. De meeste mantelzorgers zijn tussen de 50 en 65 jaar en zij zorgen gemiddeld 10 uur per week voor een familielid, vriend of buur. Mensen ouder dan 85 jaar geven de meeste mantelzorg, gemiddeld 24 uur per week. En, stelt het rapport, de druk op mantelzorgers zal de komende jaren toenemen.

Voorzitter, op dit moment is er een proefproces aan de gang over de vraag of het afschaffen van de huishoudelijke hulp 1 wel rechtmatig is. Wij volgen dit proces met interesse. Ik heb hierover aan het college de volgende vraag: als de klagers in het gelijk worden gesteld, hoe denkt het college dan over de gevolgen voor het beleid en de benodigde middelen hier in Wageningen?

Voorzitter, voor ons is het duidelijk dat heldere communicatie fundamenteel is om mensen mee te krijgen, zowel zorgverleners als klanten. In Bellingwedde in Oost Groningen worden informatieavonden georganiseerd met gebruik van toneel. Acteurs spelen een oud intakegesprek over de aanvraag van een scootmobiel en daarna een nieuw keukentafelgesprek over een soortgelijke situatie. Het publiek reageert en er ontstaat een levendig gesprek waar veel onduidelijkheid wordt weggenomen. Dat lijkt ons een fantastiche manier om voor iedereen inzichtelijk en invoelbaar te maken wat de veranderingen inhouden. In onze eerste motie roepen we daarom op om ook hier gebruik te maken van toneel bij informatieavonden over de veranderingen in de zorg.

Voorzitter, de PvdA is trots op het Wageningse Ikdoemeefonds. We zien graag dat de nadruk ligt op activiteiten waarbij inderdaad kan worden meegedaan aan de samenleving, en het moet niet uitmaken wat de klant dan kiest. Wij hebben signalen opgevangen dat de lijst die op de website staat sommigen afschrikt als te beperkt en zelfs elitair wordt genoemd. We roepen op om ten eerste deze lijst niet limitatief te laten zijn, hoogstens categorieen en voorbeelden aan te geven, en ten tweede die voorbeelden breed te kiezen. Een bootreis met de Zonnebloem, activiteiten van Humanitas en Rode Kruis horen er ook genoemd. Dit is mijn eerste vraag aan het college: is de getoonde lijst limitatief? Zo ja, kan dat anders? Zo nee, kan dan nog eens gekeken worden naar de gegeven voorbeelden? Dat is onze tweede motie, die ik nu alvast indien, dan kan iedereen hem lezen, maar die afhankelijk van het antwoord van de wethouder hopelijk overbodig is.

We maken ons zorgen om de ouderenhuisvesting rond het centrum van Wageningen. De nieuwe projecten worden nu wel heel eenzijdig gericht op studentenhuisvesting.  In het centrum wonen spreekt studenten natuurlijk aan maar ook ouderen willen wonen in en rond het centrum: hoe minder mobiel je bent, des te handiger het is om in de buurt van voorzieningen te wonen. En hoe meer vrije tijd je hebt, des te meer tijd om daarvan te genieten. En ouder worden we allemaal. We pleiten dan ook om hard op zoek te gaan naar geschikte plekken voor ouderen in en rond het centrum, dat is onze derde motie.

We maken ons ook zorgen over de bereikbaarheid van Wageningen. Het college richt zich wel heel erg eenzijdig op goede bereikbaarheid voor fietsers. En wat als je niet kunt fietsen? Minder-validen, ouderen, jongeren met kinderwagens, mensen die een bankstel kopen of afval wegbrengen, bedrijven, winkels.  In april 2013 hebben we nog een amendement unaniem aangenomen, op ons initiatief, om alle plannen in het GMP te toetsen op de gevolgen voor mensen met een handicap en ouderen. Ik vraag het college, mijn laatste vraag, of u dit amendement nog wel fris op uw netvlies heeft en het belang van bereikbaarheid naar en in Wageningen voor iedereen onderschrijft.

Dan het Belmonte arboretum. Wij zien in het Belmonte een fantastisch stadspark voor alle Wageningers, met name voor hen die in volle wijken met kleine tuintjes, flats, appartementgebouwen, studentenkamers en dergelijke wonen. De perfecte plek voor een zondagmiddag, op een kleedje picknicken in het gras, chillen op bankjes of barbecuen bij speciaal daarvoor aangelegde plekken. Voor de ontwikkeling en het onderhoud daarvan hebben wij best iets over. Wij dienen daarvoor onze vierde motie in.

Tenslotte voorzitter,  wij vinden het fantastisch dat er weer gevoetbald gaat worden door FC-Wageningen in ons oude stadion. We zijn altijd blijven geloven in behoud en hergebruik van het stadion, en we zijn reuzeblij dat het er nog is en we verwachten dat het velen een Wagenings warm gevoel geeft om daar weer naartoe te kunnen gaan en onze voetballers aan te kunnen moedigen.

 

Voorzitter, tot zover, dank u wel.