23 oktober 2016

Gezellige aftrap politieke jaar

De afgelopen leden Bbq en aftrap van het politieke jaar leverde veel leuke inzichten, goede discussies en lekker eten op. Het weer was goed, de groep was groot en de barbecue loeide op één van de laatste mooie zomeravonden. Er wordt gesproken over de ambities van het bestuur en de politieke uitdagingen voor het politieke jaar 2016-2017.

De veranderingen in het sociale domein onder de noemer “samen Wageningen” en de bereikbaarheid van Wageningen zijn de twee grootste politieke noten om te kraken. Meer leden, meer betrokkenheid en de komende verkiezingen voor het bestuur de uitdagingen.

Bij “samen Wageningen” is uitgesproken dat het college zich niet moet verschuilen achter wat zij “de stad” zijn gaan noemen, maar wat ook “de instellingen” genoemd zou kunnen worden. Leden constateerden dat op de bijeenkomsten met “de stad” veel medewerkers van instellingen uit het sociale domein aanwezig waren. Aanwezige medewerkers van Opella die in Ede woonden hadden net zo’n dikke vinger in de pap op het beleid in Wagingen als inwoners van Wageningen. Daarnaast waren er veel ambtenaren van de gemeente zelf en dus niet alleen inwoners. De uitgestoken hand naar de stad, de wens om het samen te doen met de inwoners van Wageningen, dat is nog steeds de wens van de PvdA.

De raad moet het proces kritisch kunnen blijven volgen. Juist nu er zo veel verantwoordelijkheid neer is gelegd bij “de stad” en de raad zich, in de woorden van de wethouder “terughoudend en bescheiden op moet stellen” moet goed inzichtelijk zijn welke keuzes het collega maakt aan de hand van de input die zij krijgt van “de stad” en wie precies die input geeft. Juist omdat het proces zo leunt op de samenwerking met “de stad” moet het ook transparant zijn. De raad is en blijft het orgaan dat kan controleren dat er ook echt geluisterd is naar de inwoners van de stad. De raad moet daar wel alle ruimte en gelegenheid toe krijgen. Bescheidenheid en terughoudendheid passen daar juist niet bij.

De bereikbaarheid van Wageningen blijft vragen om aandacht nu de beslissing door de raad genomen lijkt te zijn, maar het college met nieuwe onderzoeken komt om aan te tonen dat de bereikbaarheid echt beter moet. Wie  ’s ochtends vroeg langs de kruising Mansholtlaan-Nijenoordallee fietst naar zijn werk ziet dat, nu de A12 verbreed, is er significant minder auto’s staan. De dinsdag is nog steeds een drukke dag en soms is het minder weer, maar dat is geen reden om met miljoenen te gaan gooien. Alleen investeren in bereikbaarheid als het ook echt veel oplevert. Anders zijn er voldoende alternatieven om Wageningen bereikbaar te maken zonder nieuw asfalt aan te leggen of een 4 baans weg door Wageningen te trekken

De aftrap van het politieke jaar was een geslaagde avond en vraagt om een vervolg. Volgende maand wordt er weer “gewoon” geborreld.  Hopelijk tot dan.