18 september 2013

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014: op weg naar de PvdA-kandidatenlijst

Kandidaten gezocht

Om een herkenbaar PvdA-geluid in Wageningen te laten horen, zoeken we enthousiaste kandidaten voor de PvdA-gemeenteraadsfractie. Ons ideaal is om de top-10 op de lijst een afspiegeling te laten zijn van de diversiteit die Wageningen kenmerkt: jong, oud, man, vrouw, ondernemer, student, etc. Momenteel heeft de PvdA vier fractieleden in de Wageningse gemeenteraad.

In de komende vier jaar komt er veel op de gemeente af: er zal verder bezuinigd moeten worden en in het sociale domein worden taken vanuit het rijk overgeheveld naar de gemeente. Concreet gaat het om de jeugdzorg, onderdelen van de AWBZ en de  Participatiewet (werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking). De gedachte achter het besluit om gemeenten op deze terreinen een grotere rol te geven is dat de gemeente de stad, de buurten, de voorzieningen en veel inwoners kent en daarom beter kan inspelen op de lokale omstandigheden dan het rijk vanuit Den Haag dat kan. In het PvdA-verkiezingsprogramma (in wording) staat waar de PvdA zich in de komende 4 jaar voor wil inzetten en wat de prioriteiten zijn.

 

Fractie ‘plus’

Er bestaat geen blauwdruk voor PvdA-gemeenteraadsleden. De één is goed in de inhoud, de ander in het politieke spel of in het uitzetten van de strategische lijnen, in discussiëren in de gemeenteraad en met anderen, in het bieden van een luisterend oor in de wijken, in stukjes schrijven, in het gebruik van sociale media, in het pakkend kunnen brengen van het PvdA-verhaal, in het onderhouden van contacten met Wageningse bedrijven, instellingen, bewoners, PvdA-leden en noem maar op. Niet voor niets lijkt het profiel voor gemeenteraadsleden dat de landelijke PvdA heeft opgesteld sterk op het spreekwoordelijke schaap met 5 poten. Maar mensen die goed zijn in al die dingen tegelijkertijd zijn er niet. En dat hoeft ook niet want de PvdA-fractie bestaat uit meerdere personen die allemaal hun eigen kwaliteiten bezitten.

En we willen nog een stap verder gaan. We willen de top-10 van de PvdA-kandidatenlijst voorstellen als een groep actieve PvdA-leden die samen met de fractie voor dat herkenbare PvdA-geluid in Wageningen zorgt; ieder met zijn eigen inbreng. Daarbij hebben de gekozen PvdA-fractieleden in de gemeenteraad natuurlijk een andere verantwoordelijkheid dan de niet-gekozen PvdA-leden. Samengevat zien we de volgende voordelen van deze aanpak:

 • Een herkenbaar PvdA-geluid uitdragen is tijdrovend, en vele handen maken licht werk. In een grotere groep kun je taken verdelen.
 • Er is natuurlijk altijd ruimte voor actieve inbreng van leden maar de verkiezingen zijn het logische moment om als nieuwe groep  te starten.
 • Versterking op specifieke inhoudelijke onderwerpen.
 • Vier jaar is lang; niet iedereen kan zich voor vier jaar binden aan het fractiewerk. Deze werkwijze biedt de optie om van te voren af te spreken dat iemand voor een periode van bijvoorbeeld twee jaar zitting zal kunnen nemen in de raad.

 

Proces in vogelvlucht

 • De onafhankelijke commissie (OC) adviseert  het bestuur van de PvdA-Wageningen over de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. De OC bestaat uit Gerard Jongedijk, Mink Reitsma en Sonja Kruitwagen.
 • De OC stelt een lijst op in volgorde van geschiktheid, waarbij de eerste kandidaat op de lijst lijsttrekker zal zijn. De OC zal uiterlijk 18 oktober een voorstel voor de kandidatenlijst aan het bestuur overhandigen.
 • Het bestuur besluit om de lijst die de OC opstelt al dan niet ongewijzigd over te nemen.
 • Het bestuur zal de lijst in november in een ALV aan de Wageningse PvdA-leden voorleggen. Uiteindelijk beslist de ALV over de definitieve volgorde op de lijst.
 • Voordat de ALV de kandidatenlijst vast stelt, zal het verkiezingsprogramma aan de ALV worden voorgelegd.
 • Om een goed beeld te krijgen van wat de aandachtspunten zijn bij het samenstellen van een nieuwe kandidatenlijst  heeft de  OC de afgelopen twee weken gesprekken gevoerd met de huidige fractie en de wethouder.
 • Tussen eind september en medio oktober voert de OC gesprekken met iedereen die interesse heeft getoond om deel uit maken van de PvdA-fractie of heeft aangegeven een actieve bijdrage te willen leveren aan de ondersteuning van de fractie.
 • Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Gerard Jongedijk (0317 416255 of gerardjongedijk@hetnet.nl) of Sonja Kruitwagen (06 15056337 of sonjakruitwagen@planet.nl).
 • Aanmelden bij de voorzitter van het PvdA-bestuur Wageningen, Carlo Vromans (carvro@gmail.com)