21 juni 2017

Gefeliciteerd Geert!

U heeft het vast niet gemist, maar omdat wij toch trots zijn op de aanbeveling van “onze” burgemeester wilden wij het toch nog een keer meegeven. De gemeenteraad van Wageningen heeft besloten de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen burgemeester Geert van Rumund te herbenoemen als burgemeester van Wageningen. Het komt eigenlijk niet voor dat dit advies wordt genegeerd.

Al vanaf 1983 vervult de onvervalste PvdA’er functies in de politiek. Hij was ambtelijk secretaris van de Partij van de Arbeid in de gemeenteraadsfractie van Nijmegen en werd in 1994 fractievoorzitter. Van 1998 tot 2005 was Van Rumund wethouder te Nijmegen, eerst op Sociale Zaken en vervolgens op Onderwijs. 

Per 1 november 2017 is Geert van Rumund twaalf jaar burgemeester van Wageningen. Hij is een verbinder in de raad, toegankelijk voor de inwoners en heeft zijn dossiers goed op orde.

Wij kunnen als PvdA alleen maar trots zijn dat hij de burgervader van Wageningen blijft en wensen hem de komende 6 jaar weer veel succes toe.