Geen extra asfalt in Wageningen !

10 maart 2018

Geen extra asfalt in Wageningen

Oplossen overlast voor inwoners van Noordwest, Roghorst en Tarthorst staat bij de PvdA voorop. Rondje Campus draagt niet bij aan leefbaarheid van inwoners, lost bereikbaarheid Campus niet op en tast het Binnenveld aan.

De PvdA kiest voor een gefaseerde aanpak die wel werkt door:

– het realiseren van slimmere stoplichten en betere geluidswal op o.a. de
Nijenoord Allee,

– realiseren van een groene golf op de doorgaande wegen,

– inzetten maatregelen op A12 om sluipverkeer te ontmoedigen,

– aanleggen van fietsroutes om fietsverkeer naar en van de Campus te
spreiden en overlast in wijken te voorkomen,

– het investeren in betere en sneller busvervoer (pendelbussen) tussen
busstation Wageningen, station Rhenen en Arnhem en Campus,

– aanleggen dubbele rotonde bij de ingang van de Campus aan Mansholtlaan
waardoor het verkeer komende van de A-12 vrij rechtsaf de Campus op kan,

– ontsluiten achteringang van de Campus bij de Mondriaanlaan
(geen doorrijroute!),

– bedrijven Campus aanspreken op invoeren mobiliteitsmanagement en
betaald parkeren.

Met dank aan alle betrokken inwoners Wageningen voor de oplossingen die wel werken.