Door Mathilde Maijer op 6 februari 2014

“Gaat u 19 maart stemmen?”

“Uh? Do you speak English?”

“Are you going to vote at the Municipal Elections March 19th?” En dan ontspint zich een ingewikkeld gesprek over wie mag stemmen en wie niet, en wat het verschil is tussen de 8 deelnemende partijen in Wageningen.

In Wageningen wonen 2000 buitenlanders uit EU-landen, merendeels Engelstalige studenten. Zij mogen stemmen op 19 maart a.s. maar doen dat heel weinig. Deze studenten wonen hier maar enkele jaren en hebben weinig binding met Wageningen.

Omdat we denken dat veel van hen wel binding hebben met de sociaaldemocratische beginselen van de PvdA, gaan we speciaal campagne voeren onder deze buitenlandse studenten. Daarom hebben we onze flyer vertaald in het Engels en het college gevraagd om de informatie over de verkiezingen en de stemprocedure ook in het Engels te verspreiden.

We gaan deze studenten duidelijk maken dat ze mogen stemmen en dat de gemeente er ook voor hen is: studentenhuisvesting, fietspaden, openingstijden van winkels en horeca gaat ook hen aan.

U mag stemmen voor de gemeenteraad als u Nederlands bent, 18 jaar of ouder bent en in die gemeente woont. Maar ook niet-Nederlanders mogen stemmen als zij:

  • Meerderjarig zijn en onderdaan zijn van een andere EU-lidstaat. Zij moeten wel in die Nederlandse gemeente wonen;
  • Meerderjarige zijn en minstens 5 jaar onafgebroken in Nederland zijn (legaal). Zij moeten wel in die Nederlandse gemeente wonen.
Mathilde Maijer

Mathilde Maijer

Wie ben je? Ik ben moeder van 3 zoons en woon  in Wageningen sinds 2003. Daarvoor heb ik 15 jaar in Afrika en Zuid-Amerika gewerkt. In Nederland heb ik diverse banen gehad zowel betaalde en onbetaalde. Ik geniet van mijn gezin, muziek, film, de uiterwaarden en van Wageningen. Enthousiast van?Ik word enthousiast van mensen die zich inzetten

Meer over Mathilde Maijer