9 maart 2018

Florence Blogt: Zoveelste mislukte participatietraject dupeert volkstuinders de Eng.

Volkstuinders Eng niet betrokken bij participatie, wel verbannen naar Diedenweg

De wethouder is bezig met het opstellen van een visie voor de Wageningse Eng. Als die visie in mei wordt goedgekeurd door de Raad, zal er een bestemmingsplanwijziging komen.

Inmiddels zijn er twee zogenaamde “participatiebijeenkomsten” geweest, waarvoor een select gezelschap per brief is uitgenodigd. De aankondiging van deze participatiebijeenkomsten heeft niet in de Wageningse kranten gestaan. Zelfs de gemeenteraad van Wageningen moest er toevallig achter komen, dat er een visie ontwikkeld wordt en dat dit middels zogenaamde participatie plaatsvindt.

Navraag onder volkstuinders op de Eng wees uit, dat ook zij, net als de raad, niet op de hoogte zijn gebracht van de visieontwikkeling, noch zijn uitgenodigd voor het participatietraject. Maar uit de stukken die tot nu toe zijn opgesteld, blijkt wel dat men de volkstuinen wil clusteren aan de Diedenweg!

De PvdA is zeer verontwaardigd over de manier waarop zogenaamde participatie misbruikt wordt, om de wil van een select gezelschap door te drukken. Participatieprocessen zijn nu juist in het leven geroepen om dat te voorkomen; om te zorgen dat alle belangen evenwichtig worden meegenomen en de uitkomst voor alle betrokkenen positief is!

Wij roepen volkstuinders, en ieder ander die zich onvoldoende gehoord voelt op, om óók hun stem te laten horen over de Eng! Want de Eng is van ons allemaal – het is de achtertuin van Wageningen.

De laatste participatiebijeenkomst zal plaatsvinden op 17 april. Meld u aan via de website van de gemeente: https://www.wageningen.nl/inwoners/Projecten/Doe_mee/Gebiedsvisie_Wageningse_Eng

In mei zal de visie besproken worden in de Raad. Bent u het niet met de visie eens? Laat het ons weten door te reageren op dit artikel of te mailen met onze fractie.

Florence blogt is de Blog van Florence van den Bosch Helbach over hetgeen haar opvalt in de Wageningse politiek. Als fractievolger van de PvdA schrijft zij vanuit een persoonlijke blik over hetgeen er in Wageningen speelt.