31 oktober 2016

Dicsussie verkiezingsprogramma in Gelderland!

Vorige week kwam het concept verkiezingsprogramma uit. Tot het congres op 14 en 15 januari kunnen partijleden over dit programma discussiëren en moties en amendementen indienen.

Het Gewest Gelderland gaat dit doen op zaterdag 19 november van 10-14 uur in Zalencentrum Parkstaete te Velp. Alle leden zijn welkom – sinds de PvdA de ledendemocratie heeft ingevoerd, werken we niet meer met afgevaardigden en weegt ieders stem even zwaar.

Zet deze bijeenkomst vast in uw agenda. Een week voor de bijeenkomst worden de agenda en stukken toegestuurd.

Mocht u moties of amendementen willen indienen ter bespreking op het Gewestelijk Voorcongres, wilt u ze dan toesturen aan gewestgelderland@gmail.com?

Mocht u interesse hebben om te gaan, laat dit dan weten via roelof.naber@gmail.com dan zal het bestuur kijken of er gezamenlijk gereden kan worden!