Door op 26 oktober 2014

De spiegel van Samsom

Kiezen voor het makkelijke verhaal of ……………..

En dus kiezen we niet voor het gemakkelijke verhaal van niks veranderen. Wij kiezen voor het andere verhaal. Omdat we de beste zorg willen bieden aan de ouderen van nu, en de ouderen van later. Omdat we banen veilig willen stellen voor mensen nu, én voor volgende generaties. Omdat we niet alleen onszelf, maar ook onze kinderen een betaalbare en betrouwbare energievoorziening gunnen. Wie niets verandert heeft nu een makkelijk verhaal, maar staat straks voor zijn kinderen met de mond vol tanden. Wij kiezen voor de samenleving van nu, en die van later. We kiezen voor het lastige verhaal van verandering en verbetering. Met oog voor de onzekerheid die ermee gepaard gaat.Dat is het verhaal van de Partij van de Arbeid. Het verhaal waar ik voor kies. Met alles wat ik in me heb. Dat zei ik in mijn toespraak op de politieke ledenraad.