Door Hans Teunisse op 12 september 2016

College Wageningen ‘vergeet’ medewerkers Permar!

College Wageningen ‘vergeet’ medewerkers Permar te betrekken bij ontwikkelen toekomstplannen. De PvdA maakt zich zorgen. Het is daarom tijd om in te grijpen!

In januari 2016 is door de gemeenteraad van Wageningen een motie van de PvdA aangenomen die opriep om bij het ontwikkelen van de toekomstscenario’s voor sociale werkvoorziening nadrukkelijk ook de medewerkers van Permar te betrekken. In een raadsinformatiebrief heeft is toegezegd dat de motie in nauw overleg met de communicatieadviseurs van de 5 gemeenten en de Permar zou worden uitgevoerd. Het betrekken van medewerkers van de Permar bij de voornemens van de 5 gemeenten zou gezamenlijk worden opgepakt en vormgegeven. Uit gesprekken die wij als fractie voeren met medewerkers en ondernemingsraad van Permar nemen wij een steeds groeiende ongerustheid waar over het gebrek aan mogelijkheden voor medewerkers bij het meedenken over de toekomstplannen c.q. afbouw van Permar. Hierdoor bestaat bij de fractie van de PvdA de indruk dat de breed aangenomen motie ‘slechts’ summier wordt uitgevoerd.

Naar aanleiding hiervan zijn door PvdA-raadslid Hans Teunisse schriftelijke vragen gesteld aan wethouder Dennis Gudden (D66). Uit zijn antwoorden maken wij op dat – in tegenstelling tot in de motie is gevraagd – medewerkers niet direct betrokken worden bij het ontwikkelen van de toekomstscenario’s.

Het blijkt zelfs erg lastig voor de ondernemingsraad om een afspraak te maken met Gudden of met de kwartiermakers. Een slechte zaak volgens Teunisse: ‘Het is o zo frustrerend als je zelf alleen maar langs de zijlijn mag staan, er alleen maar over je wordt gesproken en dus je niet weet welke ontwikkelingen er plaatsvinden. Het wordt tijd dat geluisterd wordt naar ideeën en suggesties van betrokken en gemotiveerde medewerkers van Permar. Daar worden de plannen juist beter van!’

De PvdA zal (samen met andere fracties) daarom de komende weken continu aandacht blijven vragen voor Permar en ‘zijn’ mensen.

Hans Teunisse

Hans Teunisse

Hans Teunisse

Wie ben je:‘Ik woon sinds 1989 in Wageningen, getrouwd en 3 kinderen. Werk bij drinkwaterbedrijf Vitens als data-analist Asset Management en OR-voorzitter. Vanaf maart 2002 tot maart 2018 raadslid.’ In de politiek door: ‘Mijn grote voorbeeld Joop de Uyl, de gedreven politicus van waarschijnlijk het meest linkse kabinet van na de oorlog.’ Wordt enthousiast:‘dat nog

Meer over Hans Teunisse