Door Mathilde Maijer op 17 oktober 2014

Bouwen voor leegstand

Na het windmolenfiasco lijkt het college opnieuw de mist in te gaan op het gebied van duurzaamheid. Staat de Raad het binnenkort toe om na het verspillen van windmolen-geld nu ook al te bouwen voor leegstand?

Maandag 27 oktober moet de Raad een besluit nemen over het veranderen van de ruimtelijke invulling op de campus. Wageningen UR wil meer kennisintensieve bedrijven op de campus bouwen met subsidiegeld. Nog geen 700m verder is sprake van leegstand op het Agro Business Park. Gevestigde ondernemers begrijpen er dan ook niks van. Het ABP richt zich op dezelfde markt en doelgroep. Ze zien de economische aantrekkelijkheid van het park achteruit gaan. De realisatie van onder anderen nóg een incubator en technologiehal met behulp van subsidiegeld zorgt volgens hen voor oneerlijke concurrentie.

“Hoe heeft de wethouder afgewogen dat de ontwikkeling van de business strip noodzakelijk is en niet kan worden vervangen door versterking van het Agro Business Park?” was dan ook de vraag die Carina Nieuwenweg van de PvdA stelde tijdens de commissievergadering van afgelopen maandag. Een duidelijk antwoord bleef uit. “Er is wel naar gekeken…”

Bouwen terwijl er vlakbij zoveel panden leeg staan lijkt ook voor andere partijen een stap te ver.

“Bestaat er dan niet het gevaar dat we straks bouwen voor leegstand?” was de volgende vraag. Ook hier moest de wethouder het antwoord schuldig blijven.

De noodzaak van het bouwen van ‘3e kwadrant business strip’ zoals het uitbreidingsplan heet, is onduidelijk. De PvdA vraagt zich af of bouwen terwijl nog geen 700m verderop zoveel leegstaat, wel past bij het duurzame en leefbare karakter dat Wageningen nastreeft.

Mathilde Maijer

Mathilde Maijer

Wie ben je? Ik ben moeder van 3 zoons en woon  in Wageningen sinds 2003. Daarvoor heb ik 15 jaar in Afrika en Zuid-Amerika gewerkt. In Nederland heb ik diverse banen gehad zowel betaalde en onbetaalde. Ik geniet van mijn gezin, muziek, film, de uiterwaarden en van Wageningen. Enthousiast van?Ik word enthousiast van mensen die zich inzetten

Meer over Mathilde Maijer