Door op 26 oktober 2014

Betrokken Wageningers maken zich zorgen om de drie decentralisaties 

De PvdA stond zaterdag 25 oktober op de markt. Nieuwsgierig vroegen een aantal passanten zich af  om welke verkiezingen het nu ging en waar de andere politieke partijen waren. Nee, géén verkiezingen. Wèl staat er komende tijd een belangrijk onderwerp op de agenda van de gemeenteraad. Een onderwerp waar alle inwoners van Wageningen mee te maken gaan krijgen. Jong en oud, arm en rijk, met of zonder werk, gezond of hulpbehoevend. Het gaat in de raad komende tijd namelijk om de vernieuwing van de maatschappelijke zorg, jeugdzorg en de sociale zekerheid. Zij worden vanaf 1 januari 2015 geregeld door de gemeente. Vandaar de naam de 3 decentralisaties.

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor 1. jeugdhulp, de ondersteuning en zelfredzaamheid en participatie op basis van de Jeugdwet, 2. de Wet maatschappelijke ondersteuning en 3. de Participatiewet. De PvdA stond op de markt om Wageningers te informeren en te horen waar men zich zorgen over maakt, wat er moet blijven en wat zeker anders moet in de toekomst. Tientallen vragen, tips en opmerkingen hebben wij binnengekregen.

Volop steun was er voor het behoud van huishoudelijke hulp 1. Voor hen die in de bijstand zitten of onder de bijstandsnorm komen als ze zoiets zelf moeten gaan betalen.

Veel zorgen maakten men zich over de dwingende druk vanuit de overheid om beroep te doen op hulp bij familie, buren of kennissen. Over het omvallen van mantelzorgers. Vaak  was er te horen dat mantelzorg een keuze moet zijn. Zoals een mevrouw zei: ‘Mijn kinderen zijn in de eerste plaats mijn kinderen en geen zorgverleners’. Een mooi voorbeeld kwam van iemand die vertelde dat ze als buurtbewoners een rooster hadden gemaakt om het hondje van een 91- jarige buurvrouw uit te laten. Zo kon de buurvrouw haar hondje behouden en had iedere dag aanspraak. Maar echte zorg verlenen zoals wassen, medicatie of schoonmaken……… Dat ging te ver om te verwachten van de buren.

Een aantal Wageningers sprak ook hun verbazing uit over de ontslagen in de zorg. Dit ondanks dat het duidelijk is dat er eerder meer dan minder zorg nodig is in de toekomst. Door ontslagdreiging worden medewerkers onzeker en functioneren minder goed. Dat komt de zorg niet echt ten goede. Bovendien verdwijnt er bij ontslagen ook veel expertise die op termijn toch weer nodig is. En ontslagen medewerkers kosten werkgevers en de gemeente ook geld!

De belangrijkste tip was zaterdag: Gemeente biedt snel duidelijkheid! Dan weten we waar we aan toe zijn en kunnen daar naar handelen. ‘De onzekerheid vreet aan je’ zei een man die na ettelijke keren vragen bij desbetreffende instanties nog geen duidelijkheid had of hij voor herkeuring in aanmerking kwam.

De PvdA bedankt iedereen die zijn verhaal heeft willen vertellen. Gesterkt door de gesprekken gaan de fractieleden de komende weken aan de slag. Om de 3 decentralisaties snel concreter te krijgen. Om solidariteit bij Wageningers mogelijk te maken. Om zorg toegankelijk en betaalbaar te laten zijn voor hen die het nodig hebben.  Oud en jong, arm en rijk, met of zonder werk, gezond of hulpbehoevend. Kortom, voor alle Wageningers.